Na jakou péči má nárok pojištěnec, který se prokazuje žlutým průkazem VZP? Kdo ho dostává?

Tímto průkazem se prokážou cizí pojištěnci (tedy pojištěnci jiného národního pojistného systému ze států EU, EHP nebo Švýcarska) čerpající zdravotní péči v ČR po předchozí registraci u některé z českých zdravotních pojišťoven. Mohou si tedy vybrat kteroukoli ze zdravotních pojišťoven.

Jedná se o cizince, kteří předpokládají delší dobu pobytu na území České republiky (například studenty), nebo pojištěnce, kteří v ČR bydlí. Stejně tak mohou mít místo žlutého průkazu formulář Potvrzení o registraci, vystavený zdravotní pojišťovnou, kterou si vybrali.

Tyto cizince nelze zahrnout do kapitace.

Zásadním údajem, který je na průkazu uveden, je rozsah péče, na kterou má pojištěnec právo:

  • Plná péče – ve stejném rozsahu jako běžní čeští pojištěnci, včetně preventivní péče a očkování.
  • Nezbytná péče – poskytována tak, aby pojištěnec nebyl nucen odcestovat z ČR dříve, než zamýšlel, nebo toho byl schopen. Spadá sem i těhotenství a porod nebo péče o chronicky nemocné.
  • Nutná a neodkladná péče – vede k odvrácení ohrožení života nebo zdraví.

Související otázky pro téma: Průkazy pojištěnce