Vyprší mi platnost průkazu VZP, dostanu nový automaticky, nebo musím někde žádat?

Nový průkaz pojištěnce dostanete od VZP automaticky poštou na adresu trvalého bydliště.

Připomínáme proto, že je třeba, abychom u vás měli platné kontaktní údaje. Změnu jména, příjmení i trvalého pobytu je pojištěnec povinen oznámit své zdravotní pojišťovně do 30 dnů ode dne, kdy ke změně došlo. Pokud se v místě trvalého pobytu nezdržujete, musíte oznámit také adresu místa pobytu na území České republiky, kde se převážně zdržuje („bydliště“).

Více informací k oznamovací povinnosti pojištěnce najdete zde.

Související otázky pro téma: Průkazy pojištěnce
Jak si ověřím, zda je průkaz pojištěnce VZP platný?
Jak mám postupovat při ztrátě průkazu pojištěnce?
Na jakou péči má nárok pojištěnec se zeleným průkazem VZP? Kdo ho dostává?