Vyprší mi platnost průkazu VZP, dostanu nový automaticky, nebo musím někde žádat?

Nový průkaz pojištěnce dostanete od VZP automaticky poštou na adresu trvalého bydliště.

Připomínáme proto, že je třeba, abychom u vás měli platné kontaktní údaje. Změnu jména, příjmení i trvalého pobytu je pojištěnec povinen oznámit své zdravotní pojišťovně do 30 dnů ode dne, kdy ke změně došlo. Pokud se v místě trvalého pobytu nezdržujete, musíte oznámit také adresu místa pobytu na území České republiky, kde se převážně zdržujete („bydliště“).

Více informací k oznamovací povinnosti pojištěnce najdete zde.

Související otázky pro téma: Průkazy pojištěnce