Může mi VZP pomoci s hledáním lékaře?

Ano. V prvé řadě vám může pomoci náš  seznam smluvních poskytovatelů, kteří maji smlouvu s VZP. Po zadání potřebné odbornosti a lokality vám vyhledávač zobrazí nejbližší poskytovatele, a to jak výčtem, tak na mapě. Druhou možností je seznam, který najdete na stránkách Národního registru poskytovatelů zdravotních služeb, kde si můžete prostřednictvím "rozšířeného vyhledávání" také vyhledat lékaře. Ve většině případů jsou zde v "detailu" uvedeny i telefonní a jiné kontakty, smluvní pojišťovny atd. Odkaz na tyto seznamy najdete i na webových stránkách VZP (www.vzp.cz/szz).

O seznam smluvních lékařů VZP dle Vašich potřeb si můžete též požádat na kterémkoliv pracovišti VZP, nebo na infolince, kde vám následně bude seznam zaslán e-mailem, nebo poštou.

VZP se kromě výše uvedeného snaží využívat i jiné nástroje k tomu, aby její klienti neměli problémy s hledáním lékaře odbornosti všeobecný praktický lékař, praktický lékař pro děti a dorost, ambulantní gynekolog a praktický zubní lékař, tedy registrujícího poskytovatele, který pro své pacienty zajišťuje poskytování primární péče. Za tímto účelem spustila VZP Motivační program VZP PLUS, jehož cílem je právě také řešení problematiky dostupnosti, a to formou bonifikací za registraci nových pojištěnců do péče, za rozšiřování ordinační doby a zvyšování svých kapacit.  Do tohoto programu se zpravidla každý rok zapojí přibližně polovina poskytovatelů v jednotlivých odbornostech. Seznam poskytovatelů, kteří jsou do programu zapojeni, najdete na těchto webových stránkách VZP

U zapojených poskytovatelů VZP v souladu se smluvními dokumenty pravidelně vyhodnocuje možnosti volné kapacity, aby bylo pro vás hledání poskytovatele snazší. Kapacity jsou vyhodnocovány na základě aktuálně dostupných dat o registracích, které byly nahlášeny VZP, přičemž data jsou zpracována se zpožděním. Situace se tedy může u poskytovatele lišit. I když má tedy poskytovatel uvedeno, že disponuje volnou kapacitou (tj. má uvedeno v seznamu „ANO“), nemusí to znamenat možnost automatické registrace k poskytovateli. Kromě toho upozorňujeme, že se nejedná o všechny lékaře, se kterými má VZP uzavřenu smlouvu, ale pouze o ty, kteří jsou zapojeni do Motivačního programu VZP PLUS.

V případě, že se Vám nepodaří najít poskytovatele vlastními silami na základě výše uvedených seznamů, neváhejte se na nás obrátit, s hledáním lékaře Vám rádi dále pomůžeme.

Související otázky pro téma: Zdravotní péče