Musejí všichni platit pojistné?

Ano, pojistné musí být placeno za všechny účastníky systému veřejného zdravotního pojištění. Těmi jsou všechny osoby, které mají na území ČR trvalý pobyt (bez ohledu na státní občanství), dále osoby, které na území ČR nemají trvalý pobyt, ale jsou zaměstnány u zaměstnavatele se sídlem na území ČR, pokud jim plynou příjmy ze závislé činnosti nebo funkčních požitků podle § 6 zákona o daních z příjmů.

V určitých případech, které definuje zákon, platí pojistné na zdravotní pojištění stát; za zaměstnance odvádí pojistné jeho zaměstnavatel. Takzvanými samoplátci jsou osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) a osoby bez zdanitelných příjmů (OBZP), které si pojistné platí samy.

Související otázky pro téma: Platby pojistného