Mám nárok na proplacení dopravy k lékaři?

Přeprava do/ze zdravotnického zařízení apod. může být hrazena jen v případě, kdy zdravotní stav pojištěnce neumožňuje přepravu běžným způsobem bez použití zdravotnické dopravní služby. O zdravotním transportu tedy může rozhodnout pouze lékař, a to na základě vašeho aktuálního zdravotního stavu. Musí k ní být prokazatelně zdravotní důvody, nikoli důvody sociální (jako je např. špatné dopravní spojení apod.).

Lékař musí vyplnit Příkaz ke zdravotnímu transportu. Pokud se jedná o přepravu ke specialistovi, příkaz na cestu tam vyplňuje „odesílající“ lékař, na cestu zpět pak specialista, který zdravotní péči poskytl.

Na základě rozhodnutí lékaře může být hrazena i doprava doprovodu pacienta. Musí se jednat o osobu, jejíž přítomnost je s ohledem na zdravotní stav pacienta nutná pro následné ošetření a vyšetření.

Pokud se rozhodnete se místo přepravy sanitkou pro dopravu soukromým vozidlem (a pokud ošetřující lékař takovou dopravu předem schválí), máte nárok na náhradu cestovních nákladů. Vozidlo ale samozřejmě musí řídit někdo jiný (váš zdravotní stav to neumožňuje). Úhrada pro přepravu pacienta soukromým vozidlem v roce 2021 je stanovena ve výši 6,07 Kč/km (pro jízdy, které byly uskutečněny od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021).

Související otázky pro téma: Zdravotní péče