Mám nárok na lázeňskou péči?

Poskytnutí lázeňské péče vám musí doporučit ošetřující lékař na základě vašeho aktuálního zdravotního stavu  a návrh musí být schválen revizním lékařem zdravotní pojišťovny.

Oba se přitom musí řídit zákonnými normami, zejména Indikačním seznamem pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé a pro děti a dorost, který je přílohou zákona o veřejném zdravotním pojištění. Zákonem dané podmínky pro poskytování a úhradu lázeňské péče jsou doplněny vyhláškou MZ ČR, která stanoví indikační předpoklady, kontraindikace, odborná kritéria pro poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče, obory specializace doporučujících lékařů, indikační zaměření lázeňských míst atd.

Lázeňská léčebně rehabilitační péče je z prostředků veřejného zdravotního pojištění hrazenou službou, pokud je poskytována jako nezbytná součást léčebného procesu. Komplexní lázeňská léčebně rehabilitační péče navazuje na lůžkovou péči nebo specializovanou ambulantní zdravotní péči a je zaměřena na doléčení, zabránění vzniku invalidity a nesoběstačnosti nebo na minimalizaci rozsahu invalidity.

Podrobnosti k tomuto tématu najdete zde.

Související otázky pro téma: Zdravotní péče