Které zubní protetické výrobky plně hradí zdravotní pojišťovna?

Z protetických výrobků jsou od 1. 1. 2022 mimo jiné plně hrazeny korunky estetické plášťové z kompozitního plastu na přední zuby, celokovové plášťové korunky, celkové snímatelné zubní náhrady základní a částečné snímatelné zubní náhrady základní.

Nově je zařazena i plná úhrada keramické korunky pro pojištěnce do 18 let věku při diagnóze dentinogenesis a amelogenesis imperfecta.

Pojištěnec získává od 1. 1. 2022 možnost čerpat příspěvek zdravotní pojišťovny (částečná úhrada) i u jiných než základních protetických výrobků, v případě částečných i celkových snímatelných náhrad, které byly dosud nehrazeny.  Zavedení částečné úhrady dává pojištěnci do budoucna možnost čerpat úhradu ze zdravotního pojištění i na nové technologie či materiály:

  • Zavedení nového kódu pro částečnou snímatelnou náhradu, která je zhotovena za použití jiných konstrukčních prvků, technologických postupů a materiálů než u protézy v základním provedení –úhrada ze zdravotního pojištění ve výši 2 500 Kč, do plné výše doplácí pacient. Doposud nebyla možná spoluúčast ze strany pacienta, tj. pacient hradil plnou cenu za zhotovení protézy, která nebyla v základním provedení.
  • Zavedení nového kódu pro celkovou snímatelnou náhradu, která je zhotovena za použití jiných technologických postupů a materiálů než u protézy v základním provedení –úhrada ze zdravotního pojištění ve výši 4 500 Kč, do plné výše doplácí pacient. Doposud nebyla možná spoluúčast ze strany pacienta, tj. pacient hradil plnou cenu za zhotovení protézy, která nebyla v základním provedení.

Související otázky pro téma: Zdravotní péče