Kde najdu informace o hospodaření VZP?

Základní údaje o VZP a její činnosti a informace ekonomické a finanční (včetně účetní závěrky) obsahují výroční zprávy.

Další informace obsahují statistické ročenky. Jsou zaměřeny na analytické a statistické údaje, zejména na zmapování sítě a činnosti smluvních zdravotnických zařízení, na informace o pojištěncích VZP, o plátcích pojistného na veřejné zdravotní pojištění a o výběru pojistného.

Rozpočtově-strategický výhled zdravotní pojišťovny na následující období obsahují zdravotně pojistné plány.

Související otázky pro téma: Obecné dotazy