Jaká očkování jsou pro děti povinná?

Očkovací program začíná pro všechny děti hexavakcínou, která je chrání proti záškrtu, tetanu, dávivému (černému) kašli, hemofilovým infekcím, dětské obrně a virové hepatitidě typu B. Děti, které splňují stanovená indikační kritéria, jsou navíc očkovány už v prvním měsíci života proti tuberkulóze. Dále jsou děti povinně očkovány proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím.

Očkovací program je prakticky ukončen okolo 2. roku věku dítěte. V dalších letech bude dítě ještě v souladu s očkovacím kalendářem přeočkováno.

Očkovací kalendář i s dalšími potřebnými informacemi najdete na stránkách České vakcinologické společnosti.

Všechna povinná očkování stanovenými vakcínami zdravotní pojišťovna plně hradí. Pokud rodiče požadují povinné očkování dítěte jinou než stanovenou vakcínou, hradí pojišťovna jen aplikaci, nikoli cenu vakcíny.

Dítě může absolvovat i očkování nepovinná, nehrazená z veřejného zdravotního pojištění. Některá z nich (např. proti chřipce, proti pneumokokům, proti papilomavirům) však pojišťovna vymezeným skupinám osob hradí. Hrazena je jak vakcína (v provedení nejméně ekonomicky náročném), tak její aplikace. Pokud si klient vybere vakcínu jinou než ekonomicky nejméně náročnou, musí si uhradit rozdíl v ceně.

Související otázky pro téma: Zdravotní péče