Nepovinná hrazená očkování

Jako nepovinné očkování hrazené ve specifikovaných případech z veřejného zdravotního pojištění je možno absolvovat očkování:

 • proti chřipce u vybraných skupin pojištěnců (plně hrazena vakcína VAXIGRIP TETRA, INFLUVAC TETRA, FLUENZ TETRA, EFLUELDA a EFLUELDA TETRA pro věkovou skupinu 2 – 18 let)
 • proti pneumokokové infekci u kojenců (plně hrazena vakcína SYNFLORIX, PREVENAR 13, VAXNEUVANCE a APEXXNAR/PREVENAR 20)
 • proti pneumokokové infekci u pojištěnců nad 65 let věku (plně hrazena vakcína PREVENAR 13) – POZNÁMKA: aktuálně je pouze tato vakcína, od 1. 7. 2024 by mělo dojít k rozšíření spektra
 • proti pneumokokové infekci u rizikových pojištěnců (plně hrazena vakcína SYNFLORIX, PREVENAR 13, VAXNEUVANCE, APEXXNAR/PREVENAR 20 a PNEUMOVAX 23)
 • proti lidskému papilomaviru u pojištěnců zahájené od 11. do 15. roku věku (plně hrazeny veškeré vakcíny, tj. CERVARIX, GARDASIL a GARDASIL 9)
 • proti invazivním meningokokovým infekcím u rizikových pojištěnců (do výše ekonomicky nejméně nákladné varianty jsou hrazeny proti meningokoku ACWY vakcíny NIMENRIX, MENVEO a MENQUADFI a proti meningokoku B vakcíny BEXSERO a TRUMENBA)
 • proti meningokokovým infekcím u kojenců (plně hrazeny jsou vakcíny NIMENRIX a MENQUADFI proti meningokoku ACWY a BEXSERO proti meningokoku B) a starších dětí (do výše ekonomicky nejméně nákladné varianty jsou hrazeny proti meningokoku ACWY vakcíny NIMENRIX a MENQUADFI pro kojence a NIMENRIX, MENVEO a MENQUADFI pro starší děti; proti meningokoku B vakcíny BEXSERO pro kojence a BEXSERO a TRUMENBA pro starší děti)

Skupiny osob, na které se vztahuje možnost absolvovat uvedená očkování jako pojišťovnou hrazené, stanoví zákon o veřejném zdravotním pojištění. To znamená, že tuto možnost nemají všichni pojištěnci.

Podmínkou pro úhradu z veřejného zdravotního pojištění je, že očkování bude provedeno ve smluvním zdravotnickém zařízení – většinou tedy u praktického lékaře. Hrazena je jak vakcína (v provedení nejméně ekonomicky náročném), tak její aplikace. Pokud si klient vybere vakcínu jinou než ekonomicky nejméně náročnou, musí si uhradit rozdíl v ceně vakcín; aplikaci hradí pojišťovna vždy.

To, která vakcína je ekonomicky nejméně náročnou variantou, vychází z rozdílu aktuálních cen jednotlivých vakcín a výše jejich úhrad pojišťovnou, což určuje Státní ústav pro kontrolu léčiv. Příslušnou částku zaplatí klient přímo na místě lékaři. Čerpat na tento doplatek příspěvek VZP z fondu prevence není možné.

Novela zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, přináší od 1. 1. 2024  některé změny ve věkových limitech nepovinných očkování hrazených z prostředků veřejného zdravotního pojištění a skupiny pojištěnců, kteří mají nárok na některá další očkování hrazená z veřejného zdravotního pojištění takto:

Očkování proti meningokoku

 • Očkování proti meningokoku B. Nárok na úhradu všech dávek vakcíny vzniká, pokud je očkování zahájeno do 12 měsíců věku nebo je-li zahájeno od dovršení 14. do dovršení 16. roku věku.
 • Očkování proti meningokoku A, C, W, Y. Nárok na úhradu mají pojištěnci, pokud je očkování zahájeno od dovršení 1. do dovršení 2. roku věku nebo je-li zahájeno od dovršení 14. do dovršení 16. roku věku.

  Ve všech případech je také hrazeno očkování provedené i po uplynutí stanovené věkové hranice, pokud došlo k odložení aplikace jedné nebo více dávek z důvodu nepříznivého zdravotního stavu pojištěnce.

  • Očkování proti lidskému papilomaviru. Vakcíny jsou plně hrazeny z veřejného zdravotního pojištění (tzn. jsou hrazeny všechny očkovací látky, které jsou aktuálně pro toto očkování v ČR dostupné), pokud je očkování u dívek i chlapců zahájeno od dovršení 11. do dovršení 15. roku věku. Kromě očkovací látky je hrazena i její aplikace. Od roku 2022 je nově hrazeno toto očkování provedené i po uplynutí stanovené věkové hranice, pokud došlo k odložení aplikace jedné nebo více dávek z důvodu nepříznivého zdravotního stavu pojištěnce.