Jak se mám přihlásit k VZP?

Přeregistrace je možná k 1. červenci, nebo k 1. lednu. Abyste byli přeregistrovaní k 1. červenci, musíte přihlášku podat v období od 1. ledna do 31. března. Abyste byli přeregistrovaní k 1. lednu, musíte ji podat v období od 1. července do 30. září.

Vyplňte webový formulář přihlášky, do podpisového pole ho podepište myší či prstem (vyplňujete-li formulář na mobilním telefonu či tabletu) a odešlete on-line. Po odeslání podepsaného formuláře jste k nám přeregistrováni a už nemusíte nikam chodit.

Jestliže nechcete či nemáte možnost přihlášku podepisovat myší či prstem, vyplňte webový formulář přihlášky, přihlášku si vytiskněte, podepište a doručte do VZP. Pokud nemáte možnost tisku, zvolte při vyplňování jako možnost zpracování přihlášky variantu Vyplněnou přihlášku poslat poštou, a my vám pošleme vaši již vyplněnou přihlášku k podpisu. Svůj zájem o přeregistraci nám můžete sdělit prostřednictvím tohoto webového formuláře kdykoli a my vám zašleme již předvyplněnou přihlášku včas k podpisu, abyste ji mohli podat ve stanovených termínech.

K přeregistraci můžete také použít formulář přihlášky, který si vyzvednete na pobočce nebo stáhnete ve formátu pdf.

Vyplněnou a podepsanou přihlášku můžete podat na kterémkoli pracovišti VZP, nebo ji můžete odeslat poštou (na poštovním razítku musí být max. datum 31. března, resp. 30. září), případně elektronicky – např. e-mailem. Bližší informace najdete v článku Jak podat přihlášku.

Na pobočce budete potřebovat průkaz totožnosti potvrzující trvalé bydliště na území ČR, případně doklad o trvajícím zaměstnání u zaměstnavatele se sídlem na území ČR.

Další doklady jsou nutné k prokázání nároku na zařazení do kategorie státních pojištěnců. Osoby samostatně výdělečně činné jsou podle zákona povinny předložit doklad o výši záloh na pojistné.

Více informací k přeregistraci najdete zde.

Související otázky pro téma: Přihlášení k VZP