Jak se mám přihlásit k VZP?

Přeregistrace je možná k 1. červenci, nebo k 1. lednu. Abyste byli přeregistrovaní k 1. červenci, musíte přihlášku podat v období od 1. ledna do 31. března. Abyste byli přeregistrovaní k 1. lednu, musíte ji podat v období od 1. července do 30. září.

Vyplňte on-line formulář, do podpisového pole ho podepište myší či prstem (vyplňujete-li formulář na mobilním telefonu či tabletu) a odešlete on-line. Po odeslání podepsaného formuláře jste k nám přeregistrováni a už nemusíte nikam chodit.

Jestliže nechcete on-line formulář použít nebo nemáte možnost přihlášku podepisovat myší či prstem, můžete se přihlásit k VZP při návštěvě kterékoli z naší široké sítě poboček, nebo si můžete přihlášku vytisknout a doručit ji do VZP:

  • sběrným boxem/schránkou na pobočce
  • poštou na adresu pobočky (na poštovním razítku musí být max. datum 31. března, resp. 30. září)
  • datovou schránkou (i48ae3q)
  • elektronicky e-mailem na adresu podatelna@vzp.cz 

Bližší informace najdete v článku Jak podat přihlášku.

Na pobočce budete potřebovat průkaz totožnosti potvrzující trvalé bydliště na území ČR, případně doklad o trvajícím zaměstnání u zaměstnavatele se sídlem na území ČR.

Další doklady jsou nutné k prokázání nároku na zařazení do kategorie státních pojištěnců. Osoby samostatně výdělečně činné jsou podle zákona povinny předložit doklad o výši záloh na pojistné.

Více informací k přeregistraci najdete zde.

Související otázky pro téma: Přihlášení k VZP