Co dělají revizní lékaři, k čemu slouží revizní činnost VZP?

Ve vztahu ke zdravotnickým zařízením a lékařům provádějí revizní lékaři kontrolu správnosti a oprávněnosti vykázané a vyúčtované zdravotní péče, třeba dodržení stanovené frekvence výkonů nebo jejich nedovolené kombinace. V rámci revizí kontrolují např. to, zda vykázaná péče odpovídá záznamům ve zdravotnické dokumentaci či zda bylo vyúčtováno jen to, co je pojišťovna povinna uhradit.

Pojištěnce, resp. pacienty asi více zajímá druhá část práce revizních lékařů, a sice regulační činnost. Revizní lékaři v některých případech musejí předem rozhodnout o možnosti úhrady zdravotních služeb z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Jde o schvalování úhrady léčiv, zdravotnických prostředků nebo výkonů zdravotní péče, kde je úhrada vázána na předchozí souhlas revizního lékaře, dále o povolování úhrady (revizní lékař může ve výjimečných případech povolit úhradu léčiva, zdravotnického prostředku či výkonu, který normálně ze zdravotního pojištění hrazený není, pokud se prokazatelně jedná o jedinou možnost zdravotní péče) a potvrzování úhrady (posuzování nároku na lázeňskou péči, ozdravnou péči nebo péči v dětských léčebnách).

Součástí práce revizních lékařů v pojišťovně je i expertní činnost, kdy zpracovávají odborné medicínské posudky.

Další informace najdete zde.

Související otázky pro téma: Obecné dotazy