Chtěl bych si k sobě přestěhovat rodiče v důchodu ze Slovenska. Jak je tu přihlásím ke zdravotnímu pojištění?

Důchodci ze Slovenska, kteří se přestěhují do jiného státu EU, mají nárok na plnou zdravotní péči v zemi svého nového bydliště. Zůstanou přitom nadále slovenskými pojištěnci. To platí za předpokladu, že jsou poživateli slovenského důchodu a po přestěhování do ČR nebudou nijak výdělečně činní. Kdyby např. měli nárok i na český důchod, nesl by náklady na zdravotní péči stát bydliště; stali by se tedy českými pojištěnci.

Před přestěhováním do ČR musí požádat slovenskou zdravotní pojišťovnu o vystavení dokladu pro registraci důchodců jedné země EU v zemi druhé. Budou muset předložit mj. čestné prohlášení, že nepobírají důchod v jiné zemi EU, a doklad o bydlišti v ČR, případně čestné prohlášení o tzv. přesunu těžiště svého zájmu do ČR.

Tento doklad pak předloží vybrané české zdravotní pojišťovně a zaregistrují se u ní. Pojišťovna jim vystaví průkaz zdravotního pojištění platný pro ČR (žlutý průkaz) a náklady na zdravotní péči bude přeúčtovávat jejich slovenské pojišťovně.

Pokud by si nepřenesli své faktické bydliště do ČR, resp. neučinili prohlášení o přesunu těžiště svého zájmu do ČR, ale byli u vás jen jakoby na návštěvě, měli by zde nárok jen na tzv. lékařsky nezbytnou péči na účet své slovenské zdravotní pojišťovny.

Další informace najdete na našich stránkách zde.

Související otázky pro téma: Pojištění cizinců