VZP vrací na přeplatcích za léky rekordních 680 milionů

 14. 2. 2023 | Tiskové zprávy

Za rok 2022 vrací VZP svým klientům na přeplatcích za doplatky na léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely částku dosahující takřka 681 milionů korun. Jedná se o rekordní částku, která bude vrácena více než 582 tisícům klientů. Průměrná výše přeplatku na jednoho pojištěnce v loňském roce vzrostla o 47 Kč na 1 169 Kč.

Počet klientů, kterým budou vráceny přeplatky, stoupl v roce 2022 o 48 tisíc oproti roku předešlému. K největšímu nárůstu počtu pojištěnců došlo u věkové skupiny do 18 let, VZP eviduje 66% přírůstek pojištěnců této kategorie. Částka, která dětem do 18 let bude vrácena, dosahuje téměř 4,7 milionu Kč, tj. o 85 % více než v roce 2021. Celkově vrací VZP svým pojištěncům o 14 % více peněz než v předešlém roce. VZP přeplatky posílá klientům automaticky, zároveň také doporučuje využít možnosti zaslání na bankovní účet (viz informace níže).

Rozdělení klientů VZP, kteří překročili ochranný limit dle věkových kategorií

 Věková skupina

Pojištěnci s přeplatkem

Vrácená částka v Kč

Rok 2021

Rok 2022

Rok 2021

Rok 2022

0–18 let

3 814

6 343

2 534 816

4 698 927

19–64 let

5 715

6 908

29 487 686

33 801 094

65–69 let

67 019

72 690

79 558 608

88 020 223

nad 70 let

457 882

496 726

487 853 173

554 336 749

CELKEM

534 430

582 667

599 434 283

680 856 993


Změny ve výplatě přeplatků

Novela zákona o veřejném zdravotním pojištění (zákon č. 48/1997 Sb.), která vstoupila v platnost 1. 1. 2022, upravila pravidla pro vyplacení přeplatku. Výše minimálně vyplácené částky překračující ochranný limit je stanovena na 200 Kč. Tzn. zdravotní pojišťovny mohou klientovi poslat částku překračující ochranný limit ve chvíli, kdy součet nevyplacených přeplatků překročí hranici 200 korun. Tato novela se týká všech zdravotních pojišťoven.

Nevyplacené přeplatky do 200 Kč se přesouvají nejen mezi jednotlivými čtvrtletími roku, za nějž je limit sledován, ale nově i mezi roky. Částka, která v součtu přesáhne stanovený limit 200 Kč, je pojištěnci vrácena nejpozději do 60 dní od uplynutí kalendářního čtvrtletí, ve kterém byl limit překročen.

Výše ročního limitu

Roční limit na započitatelné doplatky je stanoven zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, následovně:

  • u dětí mladších 18 let1 000 Kč
  • u dospělého člověka5 000 Kč
  • u pojištěnců nad 65 let1 000 Kč
  • u pojištěnců nad 70 let a invalidních pojištěnců, kteří svou invaliditu doložili zdravotní pojišťovně – 500 Kč

Co se započítává do ochranného limitu?

Do limitu se započítávají pouze částky započitatelných doplatků za léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely. Nezapočítávají se tedy veškeré pojištěncem uhrazené doplatky a také nejsou uznávány úhrady za zdravotnické prostředky. Vše, co pojištěnci zaplatí za doplatky na léky nad uvedený limit, jim VZP vrací.

Musí se dokládat nárok na snížený limit?

Pojištěnci zařazení do II. nebo III. stupně invalidity musí své zdravotní pojišťovně sami nahlásit a doložit kopií rozhodnutí o invalidním důchodu, případně kopií posudku o posouzení zdravotního stavu. V opačném případě pojišťovna nemůže ochranný limit snížit a na pojištěnce se stále vztahuje jen zákonný limit podle věku. Informace ke sníženému ochrannému limitu za léky u invalidních pojištěnců jsou zveřejněné na samostatné webové stránce VZP.

Musí pojištěnec o zaslání přeplatku žádat?

Pojištěnec o vrácení přeplatku žádat nemusí – zdravotní pojišťovna překročení ochranného limitu sleduje. Částka je pojištěnci zaslána buď na jeho bankovní účet, anebo poštovní poukázkou na adresu evidovanou u VZP. Číslo bankovního účtu mohou klienti nahlásit prostřednictvím webového formuláře, osobně na kterémkoli klientském pracovišti VZP, elektronicky e-mailem na adresu podatelna@vzp.cz, formou obecného podání přes aplikaci Moje VZP/VZP Point nebo prostřednictvím datové schránky (i48ae3q). VZP klientům doporučuje využít možnosti zaslání přeplatků převodem na bankovní účet.


Srovnání vrácených přeplatků klientům VZP ČR podle krajů

Kraj

Pojištěnci s přeplatkem

Vrácená částka v Kč

Rok 2021

Rok 2022

Rok 2021

Rok 2022

Praha

68 597

74 632

80 363 204

90 844 100

Jihočeský

31 638

34 691

36 341 173

40 977 516

Jihomoravský

62 023

68 927

66 738 582

77 497 767

Karlovarský

16 038

17 433

16 528 908

19 120 298

Vysočina

31 179

34 240

39 568 284

44 611 453

Královéhradecký

28 248

30 875

29 316 942

32 855 192

Liberecký kraj

25 200

27 370

27 994 781

31 982 051

Moravskoslezský

40 084

43 807

43 627 260

50 136 428

Olomoucký

28 062

30 120

31 367 157

35 155 752

Pardubický

31 254

33 744

32 411 662

36 569 399

Plzeňský

30 520

32 993

37 521 902

42 628 739

Středočeský

62 699

68 354

73 372 253

83 429 104

Ústecký

43 261

46 842

46 106 092

51 837 450

Zlínský

35 627

38 639

38 176 083

43 211 744

CELKEM

534 430

582 667

599 434 283

680 856 993

Viktorie Plívová
tisková mluvčí