S mrtvicí se vloni léčilo o 13 % méně klientů VZP než před 5 lety, díky moderní léčbě mohou být její následky mírnější

 27. 10. 2021 | Tiskové zprávy

zdravotni-pece

Mrtvice neboli cévní mozková příhoda je po infarktu myokardu dlouhodobě druhá nejčastější příčina úmrtí na světě. Vloni se po mozkové příhodě léčilo 64 326 klientů VZP a na péči o ně pojišťovna vynaložila téměř 2,2 miliardy Kč. Nicméně zdravým životním stylem lze rizika cévní mozkové příhody snížit. Analýzu vydává VZP k příležitosti připomenutí Světového dne mrtvice, který připadá na 29. října.

Počet klientů VZP, kteří se léčili s CMP a náklady na jejich péči od r. 2013

 

Počet pacientů *

Náklady v tisících Kč

2013

76 230

1 727 916

2014

75 042

1 873 312

2015

74 912

1 939 452

2016

74 167

2 029 778

2017

71 822

2 068 453

2018

69 700

2 134 294

2019

68 990

2 075 538

2020

64 326

2 190 275

*Jde o klienty s hlavní diagnózou CMP (nejsou zde uvedeni např. ti, kteří v minulosti CMP prodělali a nyní docházejí na pravidelné kontroly)

I přes snižující se počet léčených pacientů narůstají náklady na jejich péči. Příčinou je modernější, a tedy i nákladnější léčba. I díky ní se ale daří například zmírňovat následky mozkové příhody,“ říká ředitel VZP ČR Zdeněk Kabátek a dodává: „Těší mne, že jsme našim klientům schopni zajistit tu nejmodernější léčbu, je ale zřejmé, že vůbec nejlepší cestou je nemoci prostě předcházet. V případě cévní mozkové příhody proto míří mé doporučení nepodceňovat preventivní prohlídky u svého praktického lékaře a také dodržovat zdravý životní styl.“ Podle něj je nutné také připomenout, že v úspěšnosti léčby hraje klíčovou roli i rychlost lékařského zásahu: „V těchto případech jde skutečně o minuty.“

Kvůli závažnosti tohoto onemocnění by i laik měl typické příznaky CMP poznat. Jsou to např. porucha hybnosti tváře, viditelný pokles koutku úst či očního víčka, nesrozumitelná mluva, omezení hybnosti končetin na jedné straně těla, ale také ztráta koordinace, neostré vidění a závratě. Popsané potíže mohou spontánně odeznít, stagnovat nebo se naopak prohlubovat. Odborníci ovšem zásadně varují před tím, aby člověk tyto problémy podceňoval anebo čekal například na to, až samy odezní.

Při cévní mozkové příhodě, která bývá laicky označována jako mrtvice, je přerušen průtok krve mozkem. Důvodem je ucpání mozkové cévy sraženinou nebo její prasknutí. Podle nejaktuálnějších dostupných dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky zemřelo v roce 2018 na mrtvici téměř 8 tisíc lidí. I když jde o poměrně vysoké číslo, situace se zásadně zlepšila. Například v roce 1995 měla cévní mozková příhoda na svědomí přes 18 tisíc životů.

Ač je mrtvice vnímána jako problém spíše starší populace, nevyhýbá se ani mladším lidem – značně se na tom podílí stres a špatná životospráva.

Jedním z významných důvodů cévní mozkové příhody bývá vysoký krevní tlak. Pojišťovna tak opakovaně zdůrazňuje význam pravidelných preventivních prohlídek u praktických lékařů, jejichž součástí je právě i měření krevního tlaku. Neléčená hypertenze totiž probíhá tak, že nemocný na sobě často nepozoruje žádné příznaky. Samozřejmostí je také dodržování zdravého životního stylu. I v tom VZP své klienty podporuje nabídkou různých benefitů, jako je příspěvek na pohyb či odvykání kouření.

Počet klientů VZP, kteří se v uplynulém roce léčili s CMP, a náklady na jejich péči v regionech

Kraj

Počet pacientů *

Náklady na jejich péči v tis. Kč.

Praha

9 474

303 536

Středočeský kraj

7 507

269 671

Jihočeský kraj

3 286

114 469

Plzeňský kraj

3 630

102 582

Karlovarský kraj

1 785

67 099

Ústecký kraj

5 209

214 577

Liberecký kraj

3 074

118 216

Královéhradecký kraj

2 996

114 916

Pardubický kraj

3 104

115 741

Vysočina

3 665

94 051

Jihomoravský kraj

7 405

223 363

Olomoucký kraj

3 516

119 383

Moravskoslezský kraj

5 044

183 261

Zlínský kraj

4 631

149 411

*Jde o klienty s hlavní diagnózou CMP (nejsou zde uvedeni např. ti, kteří v minulosti prodělali CMP a nyní docházejí na pravidelné kontroly)

Viktorie Plívová
Tisková mluvčí