Pondělí 2. srpna je poslední den pro podání Přehledu OSVČ

  26.7.2021   |   Platba pojistného

vyuctovani

Pouhý týden před zákonným termínem ještě nepodalo Přehled OSVČ za rok 2020 106 130 OSVČ, což je 16 % z jejich celkového počtu. Díky on-line formuláři v Moje VZP to sice zvládnete snadno a rychle, ale doporučujeme nenechávat vše na poslední chvíli.

Termín pro podání Přehledu o příjmech a výdajích za rok 2020 byl prodloužen do 2. srpna 2021 novelou zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, která tak reagovala na posunutí všech lhůt stanovených pro podání daňového přiznání k dani z příjmů.

Novela tedy sjednotila nejzazší termín pro podání Přehledu OSVČ za rok 2020 pro všechny OSVČ, bez ohledu na to, kdy podaly daňové přiznání, přičemž termín 2. srpna se týká i těch OSVČ, které povinnost podávat daňové přiznání sice nemají, avšak Přehled jinak podávají do 8. dubna.

Připomínáme, že pokud pojištěnec v průběhu roku 2020 změnil zdravotní pojišťovnu, musí podat Přehled OSVČ a zaplatit případný nedoplatek oběma těmto pojišťovnám zvlášť.

Protože výpočet za rok 2020 je složitější, zejména kvůli odpuštěným zálohám, našim pojištěncům doporučujeme Přehled podat prostřednictvím aplikace Moje VZP. V ní najdete interaktivní formulář, který všechny potřebné a dostupné informace automaticky doplní. Sami musíte vyplnit pouze položku příjmů a výdajů. Pokud v Moje VZP nemáte zřízený účet, můžete se snadno zaregistrovat. K přihlášení či registraci do Moje VZP můžete nově využít prostředky NIA.

Posunutí termínu pro podání Přehledu OSVČ však nemění nic na tom, že případný nedoplatek (rozdíl mezi zaplacenými zálohami a částkou pojistného, kterou si v Přehledu vypočtete jako roční pojistné), musíte zaplatit do osmi dnů od data, kdy reálně byl nebo podle zákona měl být podán Přehled. Bankovní spojení je uvedeno na www.vzp.cz/cisla-uctu.

Více informací najdete v aktualitě Podání Přehledu OSVČ můžete odložit maximálně do 2. srpna, kterou jsme tuto změnu již v dubnu avizovali.