NEZAPOMEŇTE: Pondělí 2. května je posledním dnem pro podání Přehledu

25. 4. 2016

Pondělí 2. května 2016 je pro většinu osob samostatně výdělečně činných posledním dnem, kdy musí podat zdravotní pojišťovně Přehled o příjmech a výdajích. VZP každý rok eviduje na 30 tisíc zapomnětlivců, kteří Přehled nepodají včas.

Ilustrační obrázek

Do 2. května musí podnikatelé doručit Přehled buď na pracoviště VZP, nebo ho podat elektronicky. V případě, že Přehled posílají poštou, postačí podací razítko s pondělním datem. Termín se týká většiny osob samostatně výdělečně činných (všech, které si podávají samy daňové přiznání). Zákon jim ukládá předložit pojišťovně Přehled nejpozději do jednoho měsíce ode dne, ve kterém měly podat daňové přiznání za uplynulý kalendářní rok.

Zhruba třicet tisíc zapomnětlivců, kteří každoročně mají s podáním Přehledu v termínu problémy, představuje asi 5 % všech OSVČ, které VZP eviduje (celkem jich je na 580 tisíc). Často jde o případy, kdy tito lidé ukončili nebo přerušili podnikání nebo podnikají při zaměstnání.

VZP po vypršení termínu pro podání Přehledu pravidelně upozorňuje opozdilce na nesplněnou povinnost. Pokud vše ještě v průběhu května nebo června uvedou do pořádku, mohou očekávat jen minimální nebo žádnou pokutu. Záleží také na tom, zda jde o opakované či jen ojedinělé pochybení. Zákon ovšem umožňuje potrestat takové opomenutí v krajním případě pokutou až 50 tisíc korun.

Nedoplatek pojistného musí plátce uhradit do osmi dnů od data, kdy byl nebo měl být podán Přehled. Bankovní spojení je uvedeno na www.vzp.cz/cisla-uctu.

Přeplatky vrací VZP přesně v zákonem stanoveném termínu, tedy do 30 dnů ode dne podání žádosti. Za žádost o vrácení přeplatku se přitom vždy považuje vlastní podání Přehledu, pokud z něho přeplatek vyplývá a pokud plátce nežádá o použití přeplatku na jiné platby (typicky na platbu následujících záloh).

Jestliže podnikatel nepodává daňové přiznání sám, ale zpracovává ho za něj daňový poradce, je pro něj nejzazším termínem pro předložení Přehledu za rok 2015 až 1. srpen 2016. Musí ale tuto skutečnost zdravotní pojišťovně doložit do 30. dubna (resp. letos do pondělí 2. května), např. předložením kopie plné moci, kterou zmocnil daňového poradce ke zpracování daňového přiznání.

Podrobnější informace najdete například zde.