Infarkt už není takový zabiják. Ubylo případů a stoupla i šance na přežití

24. 9. 2019

Pod hranici deseti tisíc klesl loni počet klientů VZP, kteří skončili v nemocnici s akutním infarktem myokardu. Ve srovnání s rokem 2010 je to pokles o více než 11 %. Snížily se i celkové náklady, které pojišťovna vydala za léčbu. Pro pacienty nejpříznivější sdělení spočívá v tom, že významně stoupla šance na přežití – jestliže v roce 2010 zemřelo 78 z tisíce hospitalizovaných, loni už jich bylo na každou tisícovku o 23 méně. Vzhledem k celkovému počtu nemocných to znamená za rok zhruba 220 životů.

Ilustrační obrázek

Údaje o nákladech, počtech pacientů a vyšší úspěšnosti léčby infarktů zveřejňuje VZP při příležitosti nedělního Světového dne srdce, který připadá na 29. září.

Hospitalizovaní klienti VZP s akutním infarktem myokardu a náklady na ně

 Počet pacientůNáklady v KčPrůměr na pacienta v KčÚmrtí na 1 000 pacientů
Rok 2010 11 056 1 316 083 492 119 038 78
Rok 2011 11 011 1 254 387 729 113 921 70
Rok 2012 11 799 1 370 027 370 116 114 67
Rok 2013 10 952 1 405 948 025 128 374 70
Rok 2014 10 888 1 421 384 526 130 546 63
Rok 2015 10 346 1 199 957 815 115 983 62
Rok 2016 10 223 1 210 082 819 118 369 62
Rok 2017 10 054 1 209 121 493 120 263 60
Rok 2018 9 782 1 172 705 433 119 884 55
Srovnání 2010/2018 -11,52 % -10,89 % +0,71 % -29,49 %

Pokles počtu klientů VZP, kteří se s akutním infarktem myokardu léčili, je dán do značné míry poklesem počtu pojištěnců největší zdravotní pojišťovny. Výrazné snížení úmrtnosti pak jde na vrub stále se zlepšujícím metodám léčby a nástupu moderních technologií. VZP se přitom daří udržovat na zhruba stejné úrovni i průměrné náklady na léčbu jednoho pacienta.

Onemocnění srdce, mezi které akutní infarkt myokardu patří, se řadí mezi takzvané civilizační choroby. Infarkt postihuje častěji muže než ženy a riziko stoupá s věkem. Za částečnou prevenci lze považovat zejména zdravý životní styl s vyváženou stravou, dostatkem pohybu a vyvarováním se zlozvyků, jako je kouření či nadměrné pití alkoholu. Všeobecná zdravotní pojišťovna si toho je vědoma a svým klientům proto nabízí příspěvky na pohybové aktivity (jak pro děti, tak pro dospělé) a na odvykání kouření.

Vlastimil Sršeň
tiskový mluvčí