Vzory smluv a plných mocí

Vzor Smlouvy o předávání dat:

Ostatní dokumenty:

  • Podmínky užití – upravují základní pravidla vztahů mezi Pojišťovnou a Uživateli při využívání zabezpečené elektronické komunikace. Tato komunikace zahrnuje veškeré aplikace e-VZP, tedy Moje VZP, VZP Point a B2B. Podmínky užití pak upravují zejména práva a povinnosti smluvních stran Smlouvy o předávání dat a Uživatelů, a to práva a povinnosti týkající se podmínek, způsobu a rozsahu užívání klientského portálu.