Vytvoření účtu v SIMU prostředí

Pro softwarové firmy máme připravené SIMU prostředí, kde si můžete odladit implementaci B2B ve svém softwaru. Sepsali jsme vám přehledně, jak si účet v SIMU prostředí zřídit.

Založení účtu

Pro založení účtu nám zašlete mail na ekk@vzp.cz s těmito informacemi a soubory:

 1. žádost o přístup do SIMU prostředí (je připravena ve formátu *.doc). Upravte text podle pokynů, podepište a naskenujte.
 2. výpis z obchodního/živnostenského rejstříku (nelze použít údaje stažené z internetových stránek OR/ŽR).
 3. zkomprimovanou veřejnou část svého certifikátu, který budete pro komunikaci používat. Komprimace je nutná pouze z toho důvodu, že koncovky *.cer/*.der považuje většina poštovních serverů za nebezpečné a soubor z mailu smaže. 
 4. uveďte typ fiktivního subjektu, který chcete zastupovat (vyberte podle toho, pro koho je obecně určen váš software). Každý typ subjektu má odlišné povolené služby v SIMU i v produkčním prostředí:
  1. poskytovatel zdravotních služeb
  2. zaměstnavatel
  3. soudní exekutor
  4. státní instituce
  5. zaměstnanecká zdravotní pojišťovna

Než vaši žádost vyřídíme (zpravidla do 2 pracovních dnů), nainstalujte si veřejné části certifikátů, kterými se VZP identifikuje. Po přijetí žádosti vás kontaktujeme s informacemi o dalším postupu.

Ověření účtu

Jednoduchou kontrolou párování certifikátu - tj. zda je certifikát ve VZP vložen k účtu koncového uživatele, je tzv. ověření na B2B bráně

Po kliknutí budete vyzváni k výběru certifikátu - vyberte ten, který je určen pro komunikaci s produkčním nebo SIMU prostředím B2B.

Aby se certifikát nabídl k ověření, musí obsahovat položku autentizace, tj. použití certifikátů pro přihlášení a ověření totožnosti přihlašující se osoby. Kvalifikované certifikáty tuto položku zpravidla neobsahují.

Pokud je vše v pořádku, uvidíte na stránce mimo jiné tyto informace (místo křížků budou vaše údaje):

Vítejte na informační stránce nastavení vašeho účtu B2B

Komunikace s certifikátem proběhla v pořádku. Informace o certifikátu:
cn: xxx, xxx, SN=xxx, GN=xxx, serialNumber=xxx, title="xxx"
fingerprint: xxx
issuer: C=CZ, O="xxx", CN=xxx
sn: xxx

Máte přiřazenu kategorii: 1, což vás opravňuje během intervalu 3 sekund poslat 2 zpráv (u/y).
Vaše uid: xxx
B2B brána je připravena odpovídat na Vaše požadavky.
Máte oprávnění používat následující služby
Název asynchronní služby
xxx

Název synchronní služby
xxx

Máte abonovány následující služby
xxx