Certifikáty VZP pro B2B komunikaci a VPN přístup

Na této stránce naleznete certifikáty, kterými se VZP identifikuje pro účely B2B nebo přístupu do VPN.

Certifikáty VZP pro B2B PROD a SIMU

Veřejné části certifikátů je třeba importovat do software. 

Účel certifikátu Popis
podpisový certifikát pro PROD prostředí slouží k ověřování podpisu zpráv odeslaných klientům na produkčním prostředí
podpisový certifikát na SIMU prostředí slouží k ověřování podpisu zpráv odeslaných klientům při testování asynchronních služeb
přístupový certifikát pro PROD i SIMU prostředí komerční certifikát pro ověření příchozí B2B komunikace

Certifikáty se obnovují jednou ročně, softwarové firmy jsou o obnově informovány e-mailem.

Kořenové certifikáty VZP pro VPN přístup

Kořenové certifikáty jsou určeny především našim supportním partnerům, kteří využívají VPN připojení. Instalací certifikátů certifikačních autorit do svého operačního systému nebo jiných aplikací zajistíte důvěryhodnost certifikátů vystavených našimi interními certifikačními autoritami. Pro práci s B2B nebo VZP Pointem tyto certifikáty nepotřebujete.

Kořenové certifikáty si stáhněte zde a následně nainstalujte do systému Windows:

Rozbalte certifikáty z archivu » certifikát VZP-Root-CA.cert nainstalujte do složky Důvěryhodné kořenové certifikační úřady » certifikáty VZP-Policy-CA.cert a VZP-Intranet-CA.cert nainstalujte do složky Zprostředkující certifikační úřady.