Připravovaná nová verze datového rozhraní

Připravovaná nová verze datového rozhraní bude platná od 1. 7. 2018. Bude vyhlášeno 3měsíční přechodné období ke změna DR týkající se rozšíření položky VBOD (Body za výkon – nepovinný údaj) na dokladech 01, 01s, 02, 02s a 37. Číslo verze bude upřesněno. Další plánované změny k 1. 7. 2018 jsou zveřejněny zde. Pro DR Poukazu č. 12 nadále platí přechodné období (do 30. 6. 2018).