Vydané v r. 2022

NOVÁ VERZE datového rozhraní číselníků LEKY a HVLP_DU (6.2.43a) OD 1. 1. 2023

Dovolujeme si vás informovat, že k 1. 1. 2023 je vydána nová verze datového rozhraní číselníků LEKY a HVLP_DU (6.2.43a). Pro tuto změnu DR není vyhlášeno přechodné období. S ohledem na povahu změn nedojde ke změně čísla verze datového rozhraní a VZP ČR nebude v souvislosti s těmito změnami k 1. 1. 2023 vydávat novou verzi programu VZP Kontrol.

Změny schválila na svém jednání Komise pro Metodiku, jejímiž členy jsou zástupci Svazu zdravotních pojišťoven ČR, VZP ČR a zástupci profesních sdružení poskytovatelů zdravotní péče.


NOVÁ VERZE METODIKY PRO POŘIZOVÁNÍ A PŘEDÁVÁNÍ DOKLADŮ A TISKOPISŮ OD 1. 11. 2022

Dovolujeme si vás informovat, že k 1. 11. 2022 je vydána nová verze Metodiky pro pořizování a předávání dokladů (6.2.45) a tiskopisů 12, 13, 14. Datové rozhraní se k 1. 11. 2022 nemění.

Změny schválila na svém jednání Komise pro Metodiku, jejímiž členy jsou zástupci Svazu zdravotních pojišťoven ČR, VZP ČR a zástupci profesních sdružení poskytovatelů zdravotní péče.


Nová verze Metodiky pro pořizování a předávání dokladů (6.2.45) a tiskopisů s účinností od 1. 11. 2022 a datového rozhraní číselníků LEKY a HVLP_DU (6.2.43a) s účinností od 1. 1. 2023

S účinností od 1. 11. 2022 dojde ke změnám v textu Metodiky pro pořizování a předávání dokladů a ke změně tiskopisů poukazů 12, 13, 14. Datové rozhraní se nemění.

S účinností od 1. 1. 2023 dojde ke změně datového rozhraní číselníků LEKY a HVLP_DU. Pro tuto změnu DR není vyhlášeno přechodné období. S ohledem na povahu změn nedojde ke změně čísla verze datového rozhraní a VZP ČR nebude v souvislosti s těmito změnami k 1. 1. 2023 vydávat novou verzi programu VZP Kontrol.

Změny Metodiky, tiskopisů a datového rozhraní číselníků, které schválila na svém jednání Komise pro Metodiku, jejímiž členy jsou zástupci Svazu zdravotních pojišťoven ČR, VZP ČR a zástupci profesních sdružení poskytovatelů zdravotní péče, jsou uveřejněny v rubrice Vyúčtování zdravotní péče > Metodika vyúčtování – připravované změny.

Důvody změny:

Změny Metodiky a tiskopisů s účinností od 1. 11. 2022

  1. Nová kapitola „Agregovaná úhrada za registrovaného pojištěnce ve stomatologii“ vychází z přílohy č. 11 k vyhlášce č. 396/2021 Sb.
  2. Nová položka „Platnost poukazu prodloužena do“ je zavedena na tiskopis listinného poukazu 12, 13, 14 pro možnost uvedení prodloužené lhůty pro uplatnění poukazu, kterou určil předepisující v souladu s platnou legislativou.
  3. Text nového odstavce „Záměna prostředku“ pro doklad 12, 13, 14 vychází ze zákona č. 89/2021 Sb. (tiskopis poukazu se nemění).
  4. Nová položka „IČP, které doklad vystavilo“ je doplněna na tiskopis listinného poukazu 12 a 14 z důvodu sjednocení s poukazem 13 (jedná se pouze o technickou změnu, doposud bylo IČP patrné pouze z razítka na poukazu, kde nemuselo být vždy dostatečně čitelné).
  5. Zřetelnější rozdělení položek v textu Metodiky v kapitole pro doklad 13 dle údajů, které náleží k vyplnění předepisujícímu, a které náleží k vyplnění výdejci prostředku – jedná se pouze o změnu struktury textu této kapitoly, zavedené postupy se nemění (v dokumentu s připravovanými změnami je u příslušných odstavců uveden komentář).

Změna datového rozhraní číselníků s účinností od 1. 1. 2023

  1. Změna datového rozhraní číselníků LEKY (Hromadně vyráběné léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely) a HVLP_DU (Hromadně vyráběné léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely – další úhrady) obsahuje změny ohlášené Státním ústavem pro kontrolu léčiv v datovém rozhraní číselníků SCAU a SCAU_UHRX.