Správný postup vykazování onkologického screeningu

Informace o vykazování mamografického, kolorektálního a cervikálního screeningu, včetně seznamů smluvních screeningových pracovišť.