Screeningový proces karcinomu děložního hrdla

Dle vyhlášky MZ ČR č. 70/2012 Sb., kterou se stanoví obsah a časové rozmezí preventivních prohlídek, má na screening karcinomu děložního hrdla nárok každá žena od 15 let věku v pravidelných jednoročních intervalech.

Odběr biologického materiálu se provádí v ordinaci registrujícího gynekologa v rámci preventivní prohlídky 1x ročně. Materiál se následně předává k vyšetření do akreditovaných cytologických pracovišť.

Při splnění uvedených podmínek je péče plně hrazena z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

Výkony cytologického screeningu se zdravotní pojišťovně vykazují k úhradě na základě vyhlášky č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů, platnými kódy výkonů:

95198 – Cervikovaginální cytologie – screening karcinomu děložního hrdla – negativní nález
95199 – Cervikovaginální cytologie – screening karcinomu děložního hrdla – abnormální nález

Jedná se o komplexní agregovaný kód, který představuje veškerou péči v průběhu 1 roku v rámci screeningu karcinomu hrdla děložního v laboratoři klinické cytologie.

Pro preventivní vyšetření u žen se sporným cytologickým nálezem a jako kontrola konizačního či ablačního výkonu je určen výkon:

95201 – Vyšetření přítomnosti nukleové kyseliny vysoce rizikových typů HPV v cervikálním stěru