Referenční laboratoře pro provádění výkonů prediktivní diagnostiky

Seznam referenčních laboratoří, které jsou oprávněny provádět výkony prediktivní diagnostiky (pouze somatické mutace daných genů) v návaznosti na indikaci cílené biologické léčby onkologických pacientů.

Upozorňujeme na Společné stanovisko VZP ČR, ČOS ČLS JEP a SČP ČLS JEP – Prediktivní testování solidních nádorů (ze dne 5. 3. 2020)

Smluvní pracoviště odbornosti 816 a 807 = specializované laboratoře patologie a genetiky, které disponují odpovídajícím vybavením a kvalifikovanými pracovníky, a rozsah výkonů (k 1. 1. 2020):

Hlavní město Praha

 • Všeobecná fakultní nemocnice – Ústav patologie (HER2-IHC, HER2-ISH, KRAS, NRAS, EGFR, BRAF, ALK-IHC, ALK-ISH, BRCA 1/2)
 • Thomayerova nemocnice (KRAS, NRAS, EGFR, BRAF, ALK-IHC, ALK-ISH)
 • Fakultní nemocnice v Motole – Ústav patologie a molekulární medicíny (HER2-IHC, HER2-ISH, KRAS, NRAS, EGFR, BRAF, ALK-IHC, ALK-ISH)
 • AeskuLab Patologie, k. s., Praha (HER2-IHC, HER2-ISH, ALK-IHC, ALK-ISH)

Plzeňský kraj

 • Bioptická laboratoř, s.r.o., Plzeň (HER2-IHC, HER2-ISH, KRAS, NRAS, EGFR, BRAF, ALK-IHC, ALK-ISH, BRCA 1/2)

Královéhradecký kraj

 • Fakultní nemocnice Hradec Králové – Fingerlandův ústav patologie (HER2-IHC, HER2-ISH, KRAS, NRAS, EGFR, BRAF, ALK-IHC, ALK-ISH, BRCA 1/2)

Jihomoravský kraj

 • Fakultní nemocnice Brno (HER2-IHC, HER2-ISH, KRAS, NRAS, EGFR, ALK-IHC, ALK-ISH)
 • Masarykův onkologický ústav Brno – Patologicko-anatomické oddělení (HER2-IHC, HER2-ISH, KRAS, NRAS, EGFR, BRAF, ALK-IHC, ALK-ISH, BRCA 1/2)

Moravskoslezský kraj

 • Laboratoře Agel Nový Jičín (HER2-IHC, HER2-ISH, KRAS, NRAS, EGFR, BRAF, ALK-IHC, ALK-ISH, BRCA 1/2)
 • CGB laboratoř a.s., Ostrava (HER2-IHC, HER2-ISH, KRAS, NRAS, EGFR, BRAF, ALK-IHC, ALK-ISH)

Olomoucký kraj

 • Fakultní nemocnice Olomouc – Referenční laboratoř LF UP (HER2-IHC, HER2-ISH, KRAS, NRAS, EGFR, BRAF, ALK-IHC, ALK-ISH)