Informace pro poskytovatele hrazených služeb k výkonu 94365 a 87701

Novela vyhlášky č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů, od 1. 1. 2019 ukotvila nový výkon 94365 – ANALÝZA SEKVENCE LIDSKÉHO SOMATICKÉHO GENOMU TECHNOLOGIÍ SEKVENACE NOVÉ GENERACE (NGS) a od 1.1.2023 nový výkon 87701 – TESTOVÁNÍ SOMATICKÝCH MUTACÍ Z NÁDOROVÉ TKÁNĚ METODOU SEKVENACE NOVÉ GENERACE (NGS).

Zástupci Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky, zástupci Svazu zdravotních pojišťoven ČR, zástupci České hematologické společnosti ČLS JEP,  zástupci České onkologické společnosti ČLS JEP, zástupci Společnosti českých patologů ČLS JEP a zástupci Společnosti lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP se dohodli na společných podmínkách pro nasmlouvání a provádění výkonu 94365 – Analýza sekvence lidského somatického genomu technologií sekvenace nové generace (NGS) a výkonu 87701 – Testování somatických mutací z nádorové tkáně metodou sekvenace nové generace (NGS).

Konsenzuálně přijaté dokumenty předkládáme přílohou.

  Podmínky pro poskytování a vykazování výkonu 94365 pro účely molekulárního testování karcinomu endometria

  Při jednání České onkologické společnosti, Společnosti českých patologů, SZP ČR a VZP ČR dne 11. 5. 2022 byl dohodnut způsob molekulárního testování karcinomu endometria pomocí výkonu 94365.

  Seznam poskytovatelů s nasmlouvaným výkonem 94365:

  • Ústav hematologie a krevní transfuze
  • Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
  • Thomayerova nemocnice
  • Fakultní nemocnice v Motole
  • Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
  • Bioptická laboratoř s. r. o.
  • Fakultní nemocnice Hradec Králové
  • Fakultní nemocnice Brno
  • Masarykův onkologický ústav
  • Fakultní nemocnice Olomouc
  • Fakultní nemocnice Ostrava
  • Laboratoře AGEL a.s.