Informace pro poskytovatele hrazených služeb k výkonu 94365

Novela vyhlášky č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů, od 1. 1. 2019 ukotvila nový výkon 94365 – ANALÝZA SEKVENCE LIDSKÉHO SOMATICKÉHO GENOMU TECHNOLOGIÍ SEKVENACE NOVÉ GENERACE (NGS).

Zástupci Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky, zástupci Svazu zdravotních pojišťoven ČR, zástupci České hematologické společnosti ČLS JEP a zástupci Společnosti českých patologů ČLS JEP se dohodli na společných podmínkách pro nasmlouvání a provádění výkonu 94365 – Analýza sekvence lidského somatického genomu technologií sekvenace nové generace (NGS).

Konsenzuálně přijaté dokumenty předkládáme přílohou.