Informace pro poskytovatele hrazených služeb k výkonu 94365

Novela vyhlášky č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů, od 1. 1. 2019 ukotvila nový výkon 94365 – ANALÝZA SEKVENCE LIDSKÉHO SOMATICKÉHO GENOMU TECHNOLOGIÍ SEKVENACE NOVÉ GENERACE (NGS).

Zástupci Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky, zástupci Svazu zdravotních pojišťoven ČR, zástupci České hematologické společnosti ČLS JEP a zástupci Společnosti českých patologů ČLS JEP se dohodli na společných podmínkách pro nasmlouvání a provádění výkonu 94365 – Analýza sekvence lidského somatického genomu technologií sekvenace nové generace (NGS).

Konsenzuálně přijaté dokumenty předkládáme přílohou.

Podmínky pro poskytování a vykazování výkonu 94365 pro účely molekulárního testování karcinomu endometria

Při jednání České onkologické společnosti, Společnosti českých patologů, SZP ČR a VZP ČR dne 11. 5. 2022 byl dohodnut způsob molekulárního testování karcinomu endometria pomocí výkonu 94365.

Seznam poskytovatelů s nasmlouvaným výkonem 94365:

 • Ústav hematologie a krevní transfuze
 • Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
 • Thomayerova nemocnice
 • Fakultní nemocnice v Motole
 • Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
 • Bioptická laboratoř s. r. o.
 • Fakultní nemocnice Hradec Králové
 • Fakultní nemocnice Brno
 • Masarykův onkologický ústav
 • Fakultní nemocnice Olomouc
 • Fakultní nemocnice Ostrava