Stomatologické výrobky

Číselník STOMAG je zpracován v souladu s Datovým rozhraním VZP, se zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, a další platnou legislativou.

Aktuální platná verze

Číselník STOMAG (Stomatologické výrobky) verze 1016
Poznámka: Číselník STOMAG ve formátu csv je smluvním zařízením k dispozici na VZP Pointu

platnost od 1. 2. 2024
Archiv
Číselník: 1015 platnost od 1. 1. 2024
Číselník: 1014 platnost od 1. 1. 2023
Číselník: 1013 platnost od 1. 7. 2022
Číselník: 1012 platnost od 1. 1. 2022
Číselník: 1011  platnost od 1. 1. 2022
Číselník: 1010  platnost od 1. 1. 2021
Číselník: 1009  platnost od 1. 3. 2020
Číselník: 1008  platnost od 1. 1. 2020
Číselník: 1007  platnost od 1. 1. 2019
Číselník: 1006  platnost od 1. 1. 2019
Číselník: 1003  platnost od 1. 10. 2018
Číselník: 1002  platnost od 1. 7. 2018
Číselník: 1000  platnost od 1. 4. 2018
Číselník: 998  platnost od 1. 1. 2018
Číselník: 995  platnost od 1. 10. 2017
Číselník: 993  platnost od 1. 7. 2017
Číselník: 991  platnost od 1. 4. 2017
Číselník: 989  platnost od 1. 1. 2017
Číselník: 986  platnost od 1. 10. 2016
Číselník: 983  platnost od 1. 7. 2016
Číselník: 980  platnost od 1. 4. 2016
Číselník: 978  platnost od 1. 1. 2016
Číselník: 976  platnost od 1. 10. 2015
Číselník: 973  platnost od 1. 7. 2015
Číselník: 971  platnost od 1. 4. 2015
Číselník: 969  platnost od 1. 1. 2015
Číselník: 968  platnost od 1. 10. 2014
Číselník: 966  platnost od 1. 7. 2014
Číselník: 963  platnost od 1. 4. 2014
Číselník: 960  platnost od 1. 1. 2014
Číselník: 950  platnost od 1. 7. 2013 - 31. 12. 2013
Číselník: 920  platnost od 1. 7. 2013 - 30. 9. 2013
Číselník: 910 platnost od 1. 4. 2013 - 30. 6. 2013
Číselník: 890  platnost od 1. 1. 2013 - 31. 3. 2013
Číselník: 880  platnost od 1. 10. 2012 - 31. 12. 2012
Číselník: 870 [ zip ] platnost od 1. 7. 2012 - 30. 09. 2012

Datové rozhraní

VYSVĚTLENÍ ZKRATEK A SYMBOLŮ

KOD

identifikační kód stomatologického výrobku a ZUM

NAZ

název stomatologického výrobku a ZUM

PRO

preskripční omezení

- označení symbolem "P" v případě, že je úhrada vázána na ošetření lékařem specialistou

TYP

typ stomatologického výrobku

MJD

měrná jednotka

VYR

výrobce

ZEM

země výrobce

MAX

úhrada VZP

ORC

celková orientační kalkulace ceny pro stomatologický výrobek ve standardním provedení

(v seznamu zvlášť účtovaného materiálu je uvedena cena za měrnou jednotku)

KAL

cena standardního výrobku v laboratoři použitá pro výpočet orientační celkové kalkulace stomatologického výrobku

KAO

cena standardního výrobku v ordinaci použitá pro výpočet orientační celkové kalkulace stomatologického výrobku

UPO

způsob úhrady pojišťovnou

- "I" hradí v plném rozsahu

- "C" hradí ve výši uvedené ve sloupci MAX

- "N" nehradí

UHP

procento úhrady pojišťovnou

ZVL

zvláštní položka

- značená symbolem "Z", znamená, že VZP hradí pouze po předchozím schválení revizním lékařem

ZIV

životnost stomatologických výrobků

SLI

typ dentální slitiny podle použití

- značen u stomatologických výrobků symboly "1", "2", "3" (viz tabulka dentálních slitin)

ORT

kategorie ortodontických výrobků

- označení symboly "a", "b", "c", "d" (viz tabulka ortodoncie)

MAM

maximální možné množství (počet měrných jednotek) vykázané na řádku

SZI

sledování životnosti

- symbol "A" životnost se sleduje

- symbol "N" životnost se nesleduje

PVK

vykazování lokalizace (viz kapitola lokalizace)

- symbol "A" označuje povinné vyplňování

- symbol "N" označuje nepovinné vyplňování

PVZ

vyplňování lokalizace (viz kapitola lokalizace)

- symbol "A" označuje povinné vyplňování

- symbol "N" označuje nepovinné vyplňování

LOK

rozlišení povinného vykazování lokalizace

- symbol "Z" označuje vykazování na zub

- symbol "Č" označuje vykazování na čelist

DAT

datum změny

 

METODIKA K VYKAZOVÁNÍ STOMATOLOGICKÝCH VÝROBKŮ

Preskripční omezení, popis, indikační omezení, množstevní limit a úhrada jednotlivých stomatologických výrobků je definován v příloze č. 4 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění.

Stomatologické výrobky s kódy začínajícími číslicí 8 pro osoby starší 18 let, stomatologické výrobky s kódy začínajícími číslicí 7 pro osoby do 18 let a ortodontické výrobky s kódy začínajícími číslicí 9 jsou obsaženy v jednotném společném číselníku "Stomatologické výrobky" (skupina 4).

Stomatologické výrobky proplácí VZP vždy podle platné verze Číselníku VZP, bez ohledu na termín zahájení protetické práce. 

Datové rozhraní

Název

Typ

Délka

Popis

KOD

C

7

 VZP kód výrobku

NAZ

C

110

Název výrobku

PRO

C

1

Preskripční omezení

TYP

C

2

Typ výrobku

MJD

C

4

Měrná jednotka

VYR

C

3

Výrobce

ZEM

C

3

Země výrobce

MAX

$

13.2

Maximální úhrada VZP

ORC

$

13.2

Orientační cena

KAL

$

13.2

Kalkulace ceny laboratoře

KAO

$

13.2

Kalkulace ceny ordinace

UPO

C

1

Způsob úhrady pojišťovnou (I, C, N)

UHP

N

5.2

Procento úhrady pojišťovnou

ZVL

C

1

Označení zvláštní položky

ZIV

C

2

Životnost

SLI

C

3

Skupina slitin dle použití

ORT

C

3

Kategorie ortodoncie

MAM

N

3

Maximální možné množství (počet měrných jednotek) vykázané na řádku

SZI

C

1

Sledování životnosti: (A – u výrobku se sleduje, N - nesleduje)

PVK

C

1

Povinné vyplnění kvadrantu (A – povinné, N – nepovinné)

PVZ

C

1

Povinné vyplnění zubu v kvadrantu (A, N)

LOK

C

1

Lokalizace (místo pole REZ1)

REZ2

C

1

Rezerva 2

DAT

C

8

Datum změny

RP1

C

1

Rezervní pole 1

RP2

$

13.2

Rezervní pole 2

RP3

C

15

Rezervní pole 3

RP4

$

13.2

Rezervní pole 4

RP5

N

10

Rezervní pole 5

Poznámka: Číselník Stomatologické výrobky je pouze jeden. Číselník Stomatologické výrobky – děti byl v minulosti zrušen.