Stomatologické výrobky

Číselník STOMAG je zpracován v souladu s Datovým rozhraním VZP, se zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, a další platnou legislativou.

Aktuální platná verze

Číselník STOMAG (Stomatologické výrobky) verze 1014
Poznámka: Číselník STOMAG ve formátu csv je smluvním zařízením k dispozici na VZP Pointu

platnost od 1. 1. 2023
Archiv
Číselník: 1013 platnost od 1. 7. 2022
Číselník: 1012 platnost od 1. 1. 2022
Číselník: 1011  platnost od 1. 1. 2022
Číselník: 1010  platnost od 1. 1. 2021
Číselník: 1009  platnost od 1. 3. 2020
Číselník: 1008  platnost od 1. 1. 2020
Číselník: 1007  platnost od 1. 1. 2019
Číselník: 1006  platnost od 1. 1. 2019
Číselník: 1003  platnost od 1. 10. 2018
Číselník: 1002  platnost od 1. 7. 2018
Číselník: 1000  platnost od 1. 4. 2018
Číselník: 998  platnost od 1. 1. 2018
Číselník: 995  platnost od 1. 10. 2017
Číselník: 993  platnost od 1. 7. 2017
Číselník: 991  platnost od 1. 4. 2017
Číselník: 989  platnost od 1. 1. 2017
Číselník: 986  platnost od 1. 10. 2016
Číselník: 983  platnost od 1. 7. 2016
Číselník: 980  platnost od 1. 4. 2016
Číselník: 978  platnost od 1. 1. 2016
Číselník: 976  platnost od 1. 10. 2015
Číselník: 973  platnost od 1. 7. 2015
Číselník: 971  platnost od 1. 4. 2015
Číselník: 969  platnost od 1. 1. 2015
Číselník: 968  platnost od 1. 10. 2014
Číselník: 966  platnost od 1. 7. 2014
Číselník: 963  platnost od 1. 4. 2014
Číselník: 960  platnost od 1. 1. 2014
Číselník: 950  platnost od 1. 7. 2013 - 31. 12. 2013
Číselník: 920  platnost od 1. 7. 2013 - 30. 9. 2013
Číselník: 910 platnost od 1. 4. 2013 - 30. 6. 2013
Číselník: 890  platnost od 1. 1. 2013 - 31. 3. 2013
Číselník: 880  platnost od 1. 10. 2012 - 31. 12. 2012
Číselník: 870 [ zip ] platnost od 1. 7. 2012 - 30. 09. 2012

Datové rozhraní

VYSVĚTLENÍ ZKRATEK A SYMBOLŮ

KOD

identifikační kód stomatologického výrobku a ZUM

NAZ

název stomatologického výrobku a ZUM

PRO

preskripční omezení

- označení symbolem "P" v případě, že je úhrada vázána na ošetření lékařem specialistou

TYP

typ stomatologického výrobku

MJD

měrná jednotka

VYR

výrobce

ZEM

země výrobce

MAX

úhrada VZP

ORC

celková orientační kalkulace ceny pro stomatologický výrobek ve standardním provedení

(v seznamu zvlášť účtovaného materiálu je uvedena cena za měrnou jednotku)

KAL

cena standardního výrobku v laboratoři použitá pro výpočet orientační celkové kalkulace stomatologického výrobku

KAO

cena standardního výrobku v ordinaci použitá pro výpočet orientační celkové kalkulace stomatologického výrobku

UPO

způsob úhrady pojišťovnou

- "I" hradí v plném rozsahu

- "C" hradí ve výši uvedené ve sloupci MAX

- "N" nehradí

UHP

procento úhrady pojišťovnou

ZVL

zvláštní položka

- značená symbolem "Z", znamená, že VZP hradí pouze po předchozím schválení revizním lékařem

ZIV

životnost stomatologických výrobků

SLI

typ dentální slitiny podle použití

- značen u stomatologických výrobků symboly "1", "2", "3" (viz tabulka dentálních slitin)

ORT

kategorie ortodontických výrobků

- označení symboly "a", "b", "c", "d" (viz tabulka ortodoncie)

MAM

maximální možné množství (počet měrných jednotek) vykázané na řádku

SZI

sledování životnosti

- symbol "A" životnost se sleduje

- symbol "N" životnost se nesleduje

PVK

vykazování lokalizace (viz kapitola lokalizace)

- symbol "A" označuje povinné vyplňování

- symbol "N" označuje nepovinné vyplňování

PVZ

vyplňování lokalizace (viz kapitola lokalizace)

- symbol "A" označuje povinné vyplňování

- symbol "N" označuje nepovinné vyplňování

LOK

rozlišení povinného vykazování lokalizace

- symbol "Z" označuje vykazování na zub

- symbol "Č" označuje vykazování na čelist

DAT

datum změny

 

METODIKA K VYKAZOVÁNÍ STOMATOLOGICKÝCH VÝROBKŮ

Stomatologické výrobky s kódy začínající číslicí 8 pro osoby starší 18 let a stomatologické výrobky s kódy začínající číslicí 7 pro osoby do 18 let jsou obsaženy v jednotném společném číselníku "Stomatologické výrobky" (skupina 4).

Stomatologické výrobky proplácí VZP vždy podle platné verze Číselníku VZP, bez ohledu na termín zahájení protetické práce.

Stomatologické výrobky zařazené v kapitole "Samostatné výrobní fáze" lze vykazovat VZP pouze k těm výrobkům, které nejsou povinnou součástí pracovního postupu.

Výklad textu ke kódům 0071631 a 0081631 (oprava fixní náhrady s otiskem-spájení):

Spájením je míněno i vícečetné spájení současně provedené na jedné fixní náhradě.

Výklad textu ke kódům 0072320 a 0082320 (oprava retenčních prvků náhrady):

Opravou retenčních prvků jsou míněny všechny retenční prvky současně opravené na jedné snímatelné náhradě bez ohledu na jejich počet.

Dentální slitiny

Ve fixní protetice se cena za použitou dentální slitinu přičítá k ceně stomatologického výrobku jako zvlášť účtovaný materiál (ZUM). VZP ji hradí pouze u výrobků označených číselným symbolem. Číselný symbol slitiny je uveden u jednotlivých stomatologických výrobků ve sloupci SLI.

U snímací protetiky je cena použité dentální slitiny obsažena v ceně stomatologického výrobku.

Standardní dentální slitiny hradí VZP v plné výši, ostatní uvedené slitiny pouze do výše ceny standardní slitiny. Konkrétní úhrady VZP za jednotlivé slitiny jsou uvedeny v seznamu "Zvlášť účtovaného materiálu".

Výrobní ztráty dentálních slitin hradí VZP z čisté váhy výrobku až do výše 8 % u dentálních slitin drahých kovů a 10 % u ostatních uvedených slitin.

Dentální slitiny drahých kovů hradí VZP, se souhlasem revizního lékaře, ve výši 400,- Kč za 1 g ryzího zlata ve vazbě na tyto indikace:

 1. Rekonstrukce klinické korunky zubů u dětí do 15 let.
 2. Rekonstrukce klinické korunky zubů u vrozených nebo dědičných poruch tvorby tvrdých zubních tkání.
 3. Zhotovení fixních náhrad za chybějící zuby u vrozených nebo dědičných poruch vývoje a erupce zubů.
 4. Zhotovení fixních náhrad při celkové rekonstrukci skusů u čelistních anomálií, u kterých již nelze dosáhnout zlepšení ortodontickou léčbou, ale kde protetickou úpravou chrupu lze dosáhnout zlepšení funkce žvýkacího ústrojí.

Pro zhotovování stomatologických výrobků hradí VZP tyto dentální slitiny:

Symbol

Dentální slitina

1

Wiron 99 - standard

Alba KF

Albabond

Albabond A

Argenpal IV

Brealloy C+B

Cerinox C30

Duceralloy C

D.Sign 30

Europal 4

Eurobond

Girobond NBS

Heranium EH

Heranium NA

Heranium NF

I-Bond 02

I_Bond NF

Kdynium K 2

Kdynium K 3

Kera NC

Nicrallium N2

Nicrallium N7

Nicro

NPG

NPG+2

Oralium Ceramic

Orcast

Orcast Plus

Palargen L

Remanium G Weich

Remanium 2000

Rematitan Ti 1

Sheradent

Sheraalloy-E

Sheridium

Vera Bond

Vera Bond 2

Vera Bond V

Vera Bond 2V

Vera Soft

Wiobond 280

Wirobond C

Wirocer Plus

Wiron NT

Wirolloy

2

Koldan - standard

Argenpal I

3

Oralium - standard

Kdynium K 1 standard

Cerabalt K30

Biosil F

Biosil I

Brealloy F400

Girocorm FH

Heranium CE

I-MG

Rematitan Ti 1

Remanium GM 380

Remanium GM 700

Remanium GM 800

Sheralit - Elastic

Sheralit - Imperial

Sheralit – Cylindra

Sheralit – Garanulat

Sheralit – Royal

Vera PDI

Vera PDN

Vera PDS

Wironit

Wironit LA

Zvlášť účtovaný materiál ke stomatologickým výrobkům (ZUM)

Úhrady za dentální slitiny a ortodontické šrouby jsou, včetně DPH, uvedeny v seznamu ZUM VIZ Úhradový katalog VZP – ZP.

Omezení:

 • šroub ortodontický lze vykázat pouze ke kódu 0086081 a 0076081 - oprava snímacího aparátu s otiskem,
 • litou výztuž lze vykázat, podle individuálně kalkulované ceny v laboratoři, až do výše maximální úhrady VZP pouze ke kódům 0082001, 0072001 - částečná snímatelná náhrada s jednoduchými retenčními prvky do 6 zubů a ke kódům 0082002, 0072002 - částečná snímatelná náhrada s jednoduchými retenčními prvky - 7 a více zubů. V kalkulaci laboratoře je obsažena cena slitiny,
 • dentální slitiny se vykazují pouze u stomatologických výrobků, které jsou označeny číselným symbolem.

Vykazování plášťových korunek z plastu a kompozitního plastu v postranním úseku chrupu

Ve smyslu Závazného stanoviska č. 7 přijatého XXII. Sněmem ČSK k indikaci a zhotovování plášťových korunek z plastu a kompozitního plastu byla uzavřena mezi ČSK a VZP následující dohoda:

S platností od 1. 1. 1999 neproplácí VZP plášťové korunky z plastu a kompozitního plastu (kódy 0081111, 0081112, 0081113, 0081114, 0071111, 0071112, 0071113 a 0071114) zhotovené v distálních úsecích chrupu v rozsahu druhý premolár až třetí molár, s výjimkou materiálů určených pro postranní úsek chrupu.

Požadavky pro úhradu VZP v současné době splňují materiály TARGIS a VECTRIS (výrobce IVOCLAR AG).

Korunky zhotovené v postranním úseku chrupu z výše uvedených materiálů splňujících technické požadavky na prostředky zdravotnické techniky v souladu s nařízením vlády č.180/1998 Sb., v platném znění, a podmínky zákona č.526/1990 Sb., o cenách, hradí VZP v ceně plášťových korunek z kompozitního plastu. Vykazují se pod kódy 0081113, 0081114, 0071113 a 0071114 (se spoluúčastí pacienta).

Pokud budou uvedené materiály použity se souhlasem pacienta ve frontálním úseku chrupu, zhotovená korunka se rovněž vykazuje jako plášťová korunka z kompozitního plastu.

Životnost stomatologických výrobků

VZP hradí:

 • jednou za dva roky pryskyřičné korunky plášťové z plastu a kompozitního plastu,
 • jednou za pět let ostatní fixní protetické náhrady,
 • jednou za tři roky snímatelné částečné a celkové náhrady, pokud revizní lékař VZP nerozhodne jinak.

Uvedená životnost se nevztahuje na:

 • korunky plášťové z plastu (kódy 0071111, 0071112),
 • korunky plášťové z kompozitního plastu (kódy 0071113, 0071114),
 • korunky ochranné plášťové lité (kód 0071103),
 • korunky ochranné plášťové ražené (kód 0071104),
 • snímatelné částečné náhrady (kódy 0072001 až 0072022 a kódy 0072041 až 0072152),
 • snímatelné celkové náhrady (kódy 0072201 až 0072204 a kódy 0072211 až 0072213), které VZP osobám do 18 let hradí bez omezení.

VZP nehradí:

 • ztracené nebo nedbalým zacházením zničené stomatologicko-protetické náhrady, léčebné a rehabilitační pomůcky, ortodontické aparáty,
 • odstranění závad v záruční lhůtě.

Vykazování lokalizace

Lokalizace stomatologických výrobků se vyplňuje dvojmístným údajem podle Číselníku lokalizace. Při vykazování na zub první číslice v atributu KVA určuje kvadrant, druhá číslice v atributu ZUB zub v kvadrantu. Při vykazování lokalizace na čelist se v atributu KVA vykazuje vždy "0", v atributu ZUB "1" pro horní a "2" pro dolní čelist.

Vykazuje-li se více provedených výkonů u jednoho výrobku na stejné lokalitě (např. inlay), vykazuje se kód i lokalita opakovaně na dalším řádku.

Při vykazování lokalizace nelze uvádět stomatologické výrobky se stejným kódem ve větším množství než 1 ks (např. člen můstku). Proto se výrobky s totožným kódem opakují na dalších řádcích.

Povinné vykazování lokalizace je v číselníku VZP zavedeno u těchto stomatologických výrobků:

vykazování na zub

0081041, 0081042, 0081051, 0081052, 0081061, 0081062, 0081101, 0081102, 0081111, 0081112, 0081113, 0081114, 0081115, 0081121, 0081122, 0081123, 0081124, 0081132, 0081201, 0081202, 0081203, 0081211, 0081212, 0081221, 0081222, 0081231, 0081251, 0081252, 0081253, 0081301, 0081302, 0081303, 0081311, 0081312, 0081601, 0081621, 0082301, 0181102, 0181115, 0181122, 0181124, 0181132, 0181202, 0181203, 0181212, 0181222, 0181231,

0071041, 0071042, 0071051, 0071052, 0071061, 0071062, 0071071, 0071101, 0071102, 0071103, 0071104, 0071111, 0071112, 0071113, 0071114, 0071121, 0071122, 0071123, 0071124, 0071131, 0071132, 0071201, 0071202, 0071211, 0071212, 0071221, 0071222, 0071231, 0071251, 0071252, 0071253, 0071301, 0071302, 0071303, 0071312, 0071601, 0071621, 0072301, 0171102, 0171122, 0171124, 0171132, 0171202, 0171212, 0171222, 0171231,

vykazování na čelist

0081531, 0081532, 0081611, 0081612, 0082001, 0082002, 0082011, 0082014, 0082311, 0082320, 0082331, 0082332, 0082341, 0082351, 0082352, 0082353, 0082354, 0086030, 0086031, 0086033, 0086034, 0086070, 0086071,

0071501, 0071502, 0071531, 0071532, 0071611, 0071612, 0072001, 0072002, 0072011, 0072014, 0072041, 0072311, 0072320, 0072331, 0072332, 0072341, 0072351, 0072352, 0072353, 0072354, 0076030, 0076031, 0076032, 0076033, 0076034, 0076035, 0076070, 0076071, 0076072.

0060300

ČÍSELNÍK LOKALIZACE

 

KVA

ZUB

horní čelist

0

1

dolní čelist

0

2

pravý horní kvadrant ve stálé dentici

1

 

levý horní kvadrant ve stálé dentici

2

 

levý dolní kvadrant ve stálé dentici

3

 

pravý dolní kvadrant ve stálé dentici

4

 

pravý horní kvadrant v dočasné dentici

5

 

levý horní kvadrant v dočasné dentici

6

 

levý dolní kvadrant v dočasné dentici

7

 

pravý dolní kvadrant v dočasné dentici

8

 

lokalizace části chrupu neurčena

9

 

 

 

 

lokalizace zubu se neurčuje (sam. kvadrant)

 

0

velký řezák

 

1

malý řezák

 

2

špičák

 

3

první premolár (dočasný molár)

 

4

druhý premolár (dočasný molár)

 

5

první molár

 

6

druhý molár

 

7

třetí molár

 

8

lokalizace zubu neurčena

 

9

 

Ortodontické výrobky

Označení kategorie

Rozlišovací kritéria

Výše úhrady

a

rozštěpy rtu, čelisti a patra, vrozené celkové vady a systémová onemocnění s ortodontickými projevy,

bez závislosti na věku

Plná úhrada

b

 1. hypodoncie čtyř a více stálých zubů v jedné čelisti mimo zuby moudrosti,
 2. obrácený skus řezáků i jednotlivých,
 3. protruzní vady s incizálním schůdkem sedm a více milimetrů,
 4. otevřený skus v rozsahu všech stálých řezáků dva a více milimetrů,
 5. retence, palatinální poloha a agneze stálého špičáku. U dětí do 18 let nedostatek místa pro stálý špičák, pět milimetrů a více,
 6. retence stálého horního řezáku,
 7. hluboký skus s traumatizací gingivy,
 8. zkřížený skus s nuceným vedením dolní čelisti,
 9. nonokluze nejméně dvou párů antagonistů, mimo zuby moudrosti, v jednom laterálním segmentu,

 

bez závislosti na věku s výjimkou uvedenou v bodě 5.

80 % kalkulované ceny standard. výrobku

c

ostatní anomálie zubů a skusu u dětí do 18 let věku

50 % kalkulované ceny standard. výrobku

d

ostatní anomálie zubů a skusu u osob starších 18 let

nehradí

Rozhodující pro zařazení pacienta do příslušné kategorie podle závažnosti anomálie je diagnóza v dokumentaci pacienta na počátku ortodontické léčby. Toto zařazení platí až do skončení léčby, včetně retenční fáze. Zlepšením anomálie v průběhu léčby se kategorizace nemění.

Modelová a rentgenová dokumentace pacienta musí být uložena v příslušném zdravotnickém zařízení po dobu tří let od ukončení léčby.

Doba životnosti ortodontických aparátů je dána léčebnou účelností těchto aparátů podle léčebných plánů.

Ortodontické výrobky hradí VZP jen těm smluvním zdravotnickým zařízením, kde tyto výrobky vykazuje

stomatolog s licencí pro obor ortodoncie. V seznamu jsou výrobky označeny symbolem "P".

ZKRATKY VÝROBCŮ

Zkratka

Název

Země

ALB

AALBA DENT.INC.

USA

AKU

AKUDENT

D

AMG

AMANN GIRRBACH

D

BCS

BERNARD CERVOS SOCIETÉ

F

BEG

BEGO

D

BRE

BREDENT GmbH

D

DEG

DEGUSSA

D

DGU

DEGU DENT

D

DNR

DENTAURUM

D

ED

EISENBACHER DENTAL WAREN ED

D

HEK

HERAEUS-KULZER

D

IND

INTERDENT d.o.o.

SLC

IVO

IVOCLAR - VIVADENT

LI

KDY

KDYNIUM A.S.

CZ

MAD

MADESPA

E

MDN

MEDIN A.S.

CZ

SAF

SAFINA A.S.

CZ

SEL

SELECTION GMBH

D

SH

SHERA

D

 

Datové rozhraní

Název

Typ

Délka

Popis

KOD

C

7

 VZP kód výrobku

NAZ

C

110

Název výrobku

PRO

C

1

Preskripční omezení

TYP

C

2

Typ výrobku

MJD

C

4

Měrná jednotka

VYR

C

3

Výrobce

ZEM

C

3

Země výrobce

MAX

$

13.2

Maximální úhrada VZP

ORC

$

13.2

Orientační cena

KAL

$

13.2

Kalkulace ceny laboratoře

KAO

$

13.2

Kalkulace ceny ordinace

UPO

C

1

Způsob úhrady pojišťovnou (I, C, N)

UHP

N

5.2

Procento úhrady pojišťovnou

ZVL

C

1

Označení zvláštní položky

ZIV

C

2

Životnost

SLI

C

3

Skupina slitin dle použití

ORT

C

3

Kategorie ortodoncie

MAM

N

3

Maximální možné množství (počet měrných jednotek) vykázané na řádku

SZI

C

1

Sledování životnosti: (A – u výrobku se sleduje, N - nesleduje)

PVK

C

1

Povinné vyplnění kvadrantu (A – povinné, N – nepovinné)

PVZ

C

1

Povinné vyplnění zubu v kvadrantu (A, N)

LOK

C

1

Lokalizace (místo pole REZ1)

REZ2

C

1

Rezerva 2

DAT

C

8

Datum změny

RP1

C

1

Rezervní pole 1

RP2

$

13.2

Rezervní pole 2

RP3

C

15

Rezervní pole 3

RP4

$

13.2

Rezervní pole 4

RP5

N

10

Rezervní pole 5

Poznámka: Číselník Stomatologické výrobky je pouze jeden. Číselník Stomatologické výrobky – děti byl v minulosti zrušen.