AKORD - program kvality péče

Program kvality péče AKORD je programem VZP ČR pro všeobecné praktické lékaře a praktické lékaře pro děti a dorost. Jeho účelem je motivovat praktické lékaře k maximalizaci přínosu léčebného procesu a procesu péče o pojištěnce při hospodárném využívání vynakládaných finančních prostředků.

Program kvality péče AKORD byl spuštěn od 1. 1. 2009 nejdříve jako pilotní projekt pro praktické lékaře pro dospělé v Jihočeském, Plzeňském, Moravskoslezském a Ústeckém kraji. Od 1. července 2009 se do něj mohli začít zapojovat praktičtí lékaři pro děti a dorost v celé České republice. Od 1. ledna 2010 je program kvality péče AKORD otevřen všem všeobecným praktickým lékařům a praktickým lékařům pro děti a dorost, kteří splní vstupní podmínky.

Výhody programu AKORD:

Servis pro lékaře

  • přímý kontakt na koordinátora v pojišťovně, který lékaři bude k ruce při řešení nejrůznějších problémů
  • možnost poskytování lepších služeb pacientům, ať jde o zajištění návazné specializované péče nebo jen o zvýšení komfortu pacienta, i finanční bonifikace zapojených lékařů při plnění dohodnutých podmínek

Komfort pro pacienty

  • úsporu času – v ordinacích zapojených lékařů se budou moci objednat na konkrétní čas a nebudou zbytečně dlouho čekat; pokud tomu nezabrání závažné okolnosti, zejména poskytování nutné a neodkladné péče, neměli by v čekárně strávit víc než 15 minut
  • vhodné odborníky bez hledání – lékař zapojený v programu AKORD zajistí objednání ke specialistovi, pokud si to pacient bude přát
  • žádná nadbytečná vyšetření – v síti lékařů zapojených do programu AKORD funguje vzájemná informovanost o zdravotní „historii“ pacienta.