Praktický lékař pro děti a dorost

Podmínky vstupu do programu kvality péče AKORD:

Povinné podmínky:

 1. Komunikace s VZP ČR, s dalšími poskytovateli a pojištěnci přednostně elektronickým způsobem
 2. Předávání dávek výkonů a faktur za poskytnuté hrazené služby výhradně prostřednictvím VZP Point
 3. Přizpůsobení po projednání s VZP ČR smluvně dohodnutého počtu a rozložení ordinačních hodin potřebám pojištěnců
 4. Zajišťování objednání pojištěnců k indikované ambulantní či zdravotní péči
 5. Respektování organizačních pokynů krajského koordinátora programu kvality péče AKORD a konzultování složitých a neobvyklých léčebných postupů s revizními lékaři VZP ČR
 6. Viditelné označení logem programu kvality péče AKORD
 7. Informace poskytnuté VZP ČR využívat výhradně pro potřeby poskytování hrazených služeb pojištěncům VZP ČR, kteří jsou u něho registrováni

Dobrovolné podmínky:

 1. Vedení zdravotnické dokumentace v elektronické podobě
 2. Vedení objednávkového systému a v případě zájmu objednávat pojištěnce k vyšetření na přesně stanovené termíny s čekací dobou nepřesahující obvykle 15 minut

Bonifikace pro praktické lékaře pro děti a dorost:

VZP ČR za účast a dodržování stanovených podmínek v programu kvality péče AKORD nabízí bonifikaci praktickým lékařům pro děti a dorost:

 • Navýšení základní kapitační sazby o 3 – 6 Kč dle splnění podmínky dostupnosti (rozsah ordinačních hodin) a dobrovolných podmínek
 • Motivační bonifikace za splnění kvalitativních podmínek ve výši až 12 % z roční kapitační platby (rozděleno do čtyř plateb – 3 čtvrtletní po 8 % a 76 % po skončení kalendářního roku)

Kvalitativní ukazatele:

 • Dodržení limitu započitatelné péče
 • Počet provedených preventivních prohlídek
 • Objem čerpání péče u jiných praktických lékařů pro děti a dorost a v rámci pohotovostní služby
 • Dodržování metodiky pravidelného očkování

Příloha: Vzorový dodatek pro praktické lékaře pro děti a dorost