Všeobecný praktický lékař

Podmínky vstupu do programu kvality péče AKORD:

 1. Provedení preventivních prohlídek alespoň u 12 % svých registrovaných pacientů v referenčním období (pro rok 2021 se jedná o období za roky 2018 a zároveň 2019)
 2. Vedení zdravotnické dokumentace v elektronické podobě
 3. Komunikace s VZP ČR, s dalšími poskytovateli a pojištěnci přednostně elektronickým způsobem
 4. Předávání dávek výkonů a faktur za poskytnuté hrazené služby výhradně prostřednictvím VZP Point
 5. Mít sjednanou přílohu č. 2 smlouvy v elektronické podobě
 6. Vedení objednávkového systému a v případě zájmu objednávat pojištěnce k vyšetření na přesně stanovené termíny s čekací dobou nepřesahující obvykle 15 minut
 7. Přizpůsobení po projednání s VZP ČR smluvně dohodnutého počtu a rozložení ordinačních hodin potřebám pojištěnců
 8. Zajišťování objednání pojištěnců k indikované ambulantní či zdravotní péči
 9. Respektování organizačních pokynů krajského koordinátora programu kvality péče AKORD a konzultování složitých a neobvyklých léčebných postupů s revizními lékaři VZP ČR
 10. Viditelné označení logem programu kvality péče AKORD
 11. Informace poskytnuté VZP ČR využívat výhradně pro potřeby poskytování hrazených služeb pojištěncům VZP ČR, kteří jsou u něho registrováni

Bonifikace pro všeobecné praktické lékaře:

VZP ČR za účast a dodržování stanovených podmínek v programu kvality péče AKORD nabízí bonifikaci všeobecným praktickým lékařům:

 • Navýšení základní kapitační sazby o 2 – 3 Kč dle splnění podmínky dostupnosti (rozsah ordinačních hodin)
 • Motivační bonifikace za splnění kvalitativních podmínek ve výši až 13 % z roční kapitační platby (rozděleno do čtyř plateb – 3 čtvrtletní po 8 % a 76 % po skončení kalendářního roku)

Kvalitativní ukazatele:

 • Dodržení limitu započitatelné péče
 • Počet vyšetření kolorektálního karcinomu
 • Počet očkování proti chřipce a proti onemocnění COVID - 19
 • Počet dispenzarizovaných pojištěnců s chronickým onemocněním diabetes mellitus
 • Objem čerpání péče u jiných všeobecných praktických lékařů a v rámci pohotovostních služeb
 • Racionální preskripce

Příloha: Vzorový dodatek pro všeobecné praktické lékaře