Onkologické ošetření u specialistů

 500 Kč na vyšetření kožních znamének

Rakovina kůže patří k nejčastějším nádorovým onemocněním. Jejím nejnebezpečnějším druhem je melanom, který vzniká nadměrným vystavováním kůže přímému slunci bez aplikace ochranného prostředku s vysokým UV faktorem.

Dětem i dospělým přispíváme 500 Kč na vyšetření kožních znamének dermatoskopem v ordinaci praktického lékaře, dermatologa, na kožní nebo estetické klinice, v onkologickém centru, laserovém centru nebo chirurgické ordinaci.

Čerpání příspěvku můžete rozložit maximálně do dvou žádostí za rok. (Je-li výše příspěvku 500 Kč, lze zažádat jednorázově o celých 500 Kč, nebo například o 300 Kč a následně o 200 Kč.)

Jsou akceptovány platební doklady s datem úhrady od 1. 1. 2024, které při podání žádosti nesmí být starší než 3 měsíce od data úhrady (při více platebních dokladech nesmí být datum úhrady posledního platebního dokladu starší než 3 měsíce od data úhrady).

 500 Kč na ultrazvukové vyšetření prsou

Rakovina prsu patří mezi nejčastější nádorové onemocnění žen a může je postihnout ve kterémkoliv věku. Nevyhýbá se ale ani mužům. Dobrou prevencí je samovyšetření prsu, které může pomoci odhalit nádor, není však rovnocennou náhradou přístrojového vyšetření lékařem, na které poskytujeme příspěvek. Pokud si nejste jista, navštivte akreditované mamografické centrum.

Všem dospělým nad 18 let přispíváme 500 Kč na ultrazvukové vyšetření prsu (sonografii), které musí být provedeno výhradně v akreditovaném mamografickém screeningovém centru uvedeným v seznamu center mamografického screeningu v ČR. Příspěvek ale není určen těm, kteří mají vyšetření hrazeno z veřejného zdravotního pojištění a kteří jsou v dispenzární péči z důvodu nemoci prsů.

Čerpání příspěvku můžete rozložit maximálně do dvou žádostí za rok. (Je-li výše příspěvku 500 Kč, lze zažádat jednorázově o celých 500 Kč, nebo například o 300 Kč a následně o 200 Kč.)

Jsou akceptovány platební doklady s datem úhrady od 1. 1. 2024, které při podání žádosti nesmí být starší než 3 měsíce od data úhrady (při více platebních dokladech nesmí být datum úhrady posledního platebního dokladu starší než 3 měsíce od data úhrady).

Podmínky čerpání (pro vyšetření kožních znamének)

1) potřebné dokumenty

 • vyplněná a podepsaná žádost o příspěvek, pokud o příspěvek budete žádat  písemně
 • výše příspěvku se odvíjí od částky na předložených platebních dokladech uhrazených v roce 2024
 • rodný list dítěte, pokud žádost o příspěvek podává zákonný zástupce pojištěnce VZP mladšího 18 let

  2) věk

  • příspěvek je určen klientům bez omezení věku

  Jak žádost podat

  • online formulářem přístupným z aplikace Moje VZP
  • osobně na přepážce nebo podatelně kterékoliv pobočky VZP, případně vložením do sběrného boxu či poštovní schránky pobočky
  • poštou na adresu VZP ČR, Regionální pobočka Praha, Na Perštýně 359/6, 110 00 Praha 1

  Termín podání žádosti

  • v aplikaci Moje VZP nejpozději do 31. 12. 2024
  • ostatní způsoby podání nejpozději do 30. 11. 2024

  Před podáním žádosti se seznamte s podrobnými podmínkami čerpání příspěvků z fondu prevence.

  Podmínky čerpání (pro ultrazvukové vyšetření prsou)

  1) potřebné dokumenty

  • vyplněná a podepsaná žádost o příspěvek, pokud o příspěvek budete žádat písemně
  • výše příspěvku se odvíjí od částky na předložených platebních dokladech uhrazených v roce 2024

  2) věk

  • příspěvek je určen klientům starším 18 let
  • splnění podmínky věkové hranice je posuzováno k datu podání žádosti

  Jak žádost podat

  • online formulářem přístupným z aplikace Moje VZP
  • osobně na přepážce nebo podatelně kterékoliv pobočky VZP, případně vložením do sběrného boxu či poštovní schránky pobočky
  • poštou na adresu VZP ČR, Regionální pobočka Praha, Na Perštýně 359/6, 110 00 Praha 1

  Termín podání žádosti

  • v aplikaci Moje VZP nejpozději do 31. 12. 2024
  • ostatní způsoby podání nejpozději do 30. 11. 2024

  Před podáním žádosti se seznamte s podrobnými podmínkami čerpání příspěvků z fondu prevence.