Onkologické ošetření u specialistů

 500 Kč na vyšetření kožních znamének

Rakovina kůže patří v dnešní době k nejčastějším nádorovým onemocněním. Jejím nejnebezpečnějším druhem je melanom, který nejčastěji vzniká nadměrným vystavováním kůže přímému slunci bez aplikace ochranného prostředku s vysokým UV faktorem. Každý rok je na světě nově diagnostikováno přibližně 160 000 nových případů melanomu, přičemž téměř 48 000 lidí. Pokud si nejste jisti, navštivte co nejdříve lékaře.

Dětem i dospělým jednorázově přispíváme 500 Kč na vyšetření kožních znamének dermatoskopem v ordinaci praktického lékaře, dermatologa, na kožní nebo estetické klinice, v onkologickém centru, laserovém centru nebo chirurgické ordinaci.

Podmínky čerpání

1) potřebné dokumenty

 • vyplněná a podepsaná žádost o příspěvek, pokud o příspěvek budete žádat korespondenčně
 • doklad o zaplacení vyšetření, který v den podání žádosti nesmí být ke dní podání žádosti o příspěvek starší než 3 měsíce od data úhrady
 • rodný list dítěte, pokud žádost o příspěvek podává zákonný zástupce pojištěnce VZP mladšího než 18 let

Jak žádost podat

 • on-line formulářem, přístupným z aplikace Moje VZP
 • při osobní návštěvě na kterékoli pobočce ať už na přepážce, nebo
 • vložením do sběrného boxu/poštovní schránky klientského pracoviště nebo předáním na podatelně VZP
 • poštou na adresu VZP ČR, Regionální pobočka Praha, Na Perštýně 359/6, 110 00 Praha 1
 • z datové schránky fyzické osoby do datové schránky VZP ČR – i48ae3q

Termín podání žádosti

 • 15. 12. 2023 pro žádosti podávané korespondenčně nebo datovou schránkou
 • 31. 12. 2023 pro podání žádosti prostřednictvím on-line formuláře, přístupného z aplikace Moje VZP, při osobní návštěvě klientského pracoviště VZP, vložením žádosti do sběrného boxu/poštovní schránky klientského pracoviště nebo předáním na podatelně VZP, kdy je přihlíženo k datu uvedenému na razítku.

Před podáním žádosti se seznamte s podrobnými podmínkami čerpání příspěvků z fondu prevence.

 500 Kč na ultrazvukové vyšetření prsou

Rakovina prsu patří mezi nejčastější nádorová onemocnění žen a může je postihnout v kterémkoliv věku. A nevyhýbá se ani mužům. Ve většině případů ho lze zachytit včasnou prevencí. Dobrou prevencí je samovyšetření prsů, které může napomoci v odhalení nádoru, není však rovnocennou náhradou přístrojového vyšetření lékařem, na které poskytujeme příspěvek. Pokud si nejste jista, navštivte akreditované mamografické centrum.

Všem dospělým nad 18 let jednorázově přispíváme 500 Kč na ultrazvukové vyšetření prsu (sonografii), které musí být provedeno výhradně v akreditovaném mamografickém screeningovém centru uvedeného v seznamu center mamografického screeningu v ČR. Příspěvek ale není určen těm, kteří mají vyšetření hrazeno z veřejného zdravotního pojištění a kteří jsou v dispenzární péči z důvodu nemoci prsů.

Podmínky čerpání

1) potřebné dokumenty

 • vyplněná a podepsaná žádost o příspěvek, pokud o příspěvek budete žádat korespondenčně
 • doklad o zaplacení vyšetření, který v den podání žádosti nesmí být starší než 3 měsíce od data úhrady

Jak žádost podat

 • on-line formulářem, přístupným z aplikace Moje VZP
 • při osobní návštěvě na kterékoli pobočce ať už na přepážce, nebo
 • vložením do sběrného boxu/poštovní schránky klientského pracoviště nebo předáním na podatelně VZP
 • poštou na adresu VZP ČR, Regionální pobočka Praha, Na Perštýně 359/6, 110 00 Praha 1
 • z datové schránky fyzické osoby do datové schránky VZP ČR – i48ae3q

Termín podání žádosti

 • 15. 12. 2023 pro žádosti podávané korespondenčně nebo datovou schránkou
 • 31. 12. 2023 pro podání žádosti prostřednictvím on-line formuláře, přístupného z aplikace Moje VZP, při osobní návštěvě klientského pracoviště VZP, vložením žádosti do sběrného boxu/poštovní schránky klientského pracoviště nebo předáním na podatelně VZP, kdy je přihlíženo k datu uvedenému na razítku.

Před podáním žádosti se seznamte s podrobnými podmínkami čerpání příspěvků z fondu prevence.