Odvykání kouření

1 000 Kč na odvykání kouření

Kouření je prokazatelně rizikovým faktorem vzniku mnoha onemocnění, nebo komplikuje jejich léčbu. Způsobuje například rakovinu plic, slinivky a dalších orgánů, onemocnění srdce a cév nebo chronickou obstrukční plicní nemoc. Čím dříve přestanete kouřit, tím dříve snížíte riziko vzniku těchto nemocí. Snížíte-li riziko těchto nemocí, snížíte náklady na jejich léčbu. Ušetřené náklady na léčbu mohou být využity například pro nákup nejmodernějších léků, kde se náklady pohybují v řádech desítek milionů korun na jednoho pacienta. Přestaňte kouřit, pomůžete tím nejenom sobě, ale i možná i někomu dalšímu.

Odvykání kouření není snadný proces a pokud je brán vážně a probíhá na základě písemného doporučení lékaře, lékárníka nebo odborného konzultanta, přispíváme 1 000 Kč na

 • léčivý přípravek Champix, který je předepisován lékařem na recept, nebo
 • volně prodejné léčivé přípravky (např. Defumoxan) zakoupené v lékárně (tj. na náhradní léčbu nikotinem v následujících formách: náplasti, pastilky, orodispergovatelný film, ústní spreje, žvýkačky).

Podmínky čerpání

1) obecné

 • o příspěvek lze požádat 1x za 3 kalendářní roky (tj. pokud byl čerpán v roce 2021 nebo 2022, nelze o něj žádat v roce 2023)

2) potřebné dokumenty

 • vyplněná a podepsaná žádost o příspěvek, pokud o příspěvek budete žádat písemně
 • příspěvek je poskytnut po skončení léčby (případně i v době léčby) na základě předložených platebních dokladů a vyplněného doporučení léčby závislosti na tabáku, potvrzeného:
 • doklad o zaplacení nesmí být v den podání žádosti starší než 3 měsíce od data úhrady.

Jak žádost podat

 • on-line formulářem, přístupným z aplikace Moje VZP
 • při osobní návštěvě na kterékoli pobočce ať už na přepážce, nebo
 • vložením do sběrného boxu/poštovní schránky klientského pracoviště nebo předáním na podatelně VZP
 • poštou na adresu VZP ČR, Regionální pobočka Praha, Na Perštýně 359/6, 110 00 Praha 1
 • z datové schránky fyzické osoby do datové schránky VZP ČR – i48ae3q

Termín podání žádosti

 • 15. 12. 2023 pro žádosti podávané korespondenčně, datovou schránkou nebo při osobní návštěvě klientského pracoviště VZP, vložením žádosti do sběrného boxu či poštovní schránky klientského pracoviště nebo předáním na podatelně VZP
 • 31. 12. 2023 pro podání žádosti prostřednictvím on-line formuláře, přístupného z aplikace Moje VZP

Před podáním žádosti se seznamte s podrobnými podmínkami čerpání příspěvků z fondu prevence.