Komplexní onkologická prohlídka

3 000 Kč na komplexní onkologickou prohlídku

Jestliže se na onkologické onemocnění přijde včas, je léčba pro pacienta méně náročná a vyhlídky na vyléčení jsou výrazně vyšší než při pozdním záchytu nemoci. Vše najednou v rámci komplexní onkologické prohlídky lze po objednání absolvovat v jednom z Komplexních onkologických center, a to bez doporučení praktického lékaře. Klientům starším 35 let, přispějeme 3 000 Kč poté, co uhradí celou částku za vyšetření v jednom z výše uvedených zařízení. Cenu, obsah a rozsah vyšetření, kdy se obvykle jedná o laboratorní, RTG či ultrazvukové vyšetření potřebné k odhalení případného karcinomu, určují Komplexní onkologická centra.

Podmínky čerpání

1) obecné

 • o příspěvek lze jednorázově požádat po provedení všech vyšetření, která komplexní onkologická prohlídka obsahuje
 • při podání žádosti o tento příspěvek nesmí být u pojištěnce evidována přeregistrace k jiné zdravotní pojišťovně

2) potřebné dokumenty

 • vyplněná a podepsaná žádost o příspěvek, pokud o příspěvek budete žádat korespondenčně,
 • doklad o zaplacení vyšetření, ze kterého bude patrné, že se jedná o komplexní onkologickou preventivní prohlídku provedenou v Komplexním onkologickém centru, a který v den podání žádosti nesmí být starší než 3 měsíce od data úhrady

Jak podat žádost

 • on-line formulářem, přístupným z aplikace Moje VZP
 • při osobní návštěvě na kterékoli pobočce ať už na přepážce, nebo
 • vložením do sběrného boxu/poštovní schránky klientského pracoviště nebo předáním na podatelně VZP
 • poštou na adresu VZP ČR, Regionální pobočka Praha, Na Perštýně 359/6, 110 00 Praha 1
 • z datové schránky fyzické osoby do datové schránky VZP ČR – i48ae3q

Termín podání žádosti

 • 15. 12. 2023 pro žádosti podávané korespondenčně nebo datovou schránkou
 • 31. 12. 2023 pro podání žádosti prostřednictvím on-line formuláře, přístupného z aplikace Moje VZP, při osobní návštěvě klientského pracoviště VZP, vložením žádosti do sběrného boxu/poštovní schránky klientského pracoviště nebo předáním na podatelně VZP, kdy je přihlíženo k datu uvedenému na razítku.

Před podáním žádosti se seznamte s podrobnými podmínkami čerpání příspěvků z fondu prevence.