Komplexní onkologická prohlídka

3 000 Kč na komplexní onkologickou prohlídku

Léčba onkologického pacienta je mnohem méně náročná a vyhlídky na jeho vyléčení jsou výrazně vyšší, pokud se na onemocnění přijde včas. Komplexní onkologickou prohlídku můžete absolvovat v jednom z komplexních onkologických center v ČR, a to bez doporučení praktického lékaře. Klientům starším 35 let přispějeme 3 000 Kč poté, co uhradí celou částku za vyšetření v jednom ze zařízení uvedených v odkazu výše. Cenu, obsah a rozsah vyšetření (obvykle se jedná o laboratorní, RTG či ultrazvukové vyšetření) určují komplexní onkologická centra.

Podmínky čerpání

1) obecné

 • o příspěvek lze požádat po provedení všech vyšetření, která komplexní onkologická prohlídka obnáší

2) věk

 • příspěvek je určen klientům starším 35 let
 • splnění podmínky věkové hranice je posuzováno k datu podání žádosti

3) potřebné dokumenty

 • vyplněná a podepsaná žádost o příspěvek, pokud o příspěvek budete žádat  písemně
 • doklad o zaplacení vyšetření, ze kterého bude patrné, že se jedná o komplexní onkologickou preventivní prohlídku provedenou v komplexním onkologickém centru
 • jsou akceptovány platební doklady s datem úhrady od 1. 1. 2024, které při podání žádosti nesmí být starší než 3 měsíce od data úhrady (při více platebních dokladech nesmí být datum úhrady posledního platebního dokladu starší než 3 měsíce od data úhrady)

Jak podat žádost

 • online formulářem přístupným z aplikace Moje VZP
 • osobně na přepážce nebo podatelně kterékoliv pobočky VZP, případně vložením do sběrného boxu či poštovní schránky pobočky
 • poštou na adresu VZP ČR, Regionální pobočka Praha, Na Perštýně 359/6, 110 00 Praha 1

Termín podání žádosti

 • v aplikaci Moje VZP nejpozději do 31. 12. 2024
 • ostatní způsoby podání nejpozději do 30. 11.  2024

Před podáním žádosti se seznamte s podrobnými podmínkami čerpání příspěvků z fondu prevence.