Zdravotnické pomůcky

Zdravotnické pomůcky

1 500 Kč pro pojištěnce VZP ČR ve věku do 18 let na:

 • odlehčené a lehké sádry z plastů, pryskyřice a karbonových vláken.

Příspěvek se nevztahuje na fixační ortézy.

Čerpání příspěvku můžete rozložit maximálně do dvou žádostí za rok. (Je-li výše příspěvku 1 500 Kč, lze zažádat jednorázově o celých 1 500 Kč, nebo například o 800 Kč a následně o 700 Kč.)

Jsou akceptovány platební doklady s datem úhrady od 1. 1. 2024, které při podání žádosti nesmí být starší než 3 měsíce od data úhrady (při více platebních dokladech nesmí být datum úhrady posledního platebního dokladu starší než 3 měsíce od data úhrady).

Podmínky čerpání

1) obecné

 • výše příspěvku se odvíjí od částky na předložených platebních dokladech uhrazených v roce 2024

2) věk

 • příspěvek je určen klientům do 18 let
 • splnění podmínky věkové hranice je posuzováno k datu podání žádosti

3) potřebné dokumenty

 • vyplněná a podepsaná žádost o příspěvek, pokud o příspěvek budete žádat písemně
 • doklad o zaplacení pomůcky, zakoupené u poskytovatele zdravotnických služeb

Jak podat žádost

 • online formulářem přístupným z aplikace Moje VZP
 • osobně na přepážce nebo podatelně kterékoliv pobočky VZP, případně vložením do sběrného boxu či poštovní schránky pobočky
 • poštou na adresu VZP ČR, Regionální pobočka Praha, Na Perštýně 359/6, 110 00 Praha 1

Termín podání žádosti

 • v aplikaci Moje VZP nejpozději do 31. 12. 2024
 • ostatní způsoby podání nejpozději do 30. 11. 2024

Před podáním žádosti se seznamte s podrobnými podmínkami čerpání příspěvků z fondu prevence.