Trénink/testování paměti pro seniory

500 Kč na trénink/testování paměti pro seniory

Z řady výzkumů vyplývá, že pokud svému mozku nabídnete nové aktivity, pomůžete mu tím s tvorbou nových mozkových buněk a s posilováním nervových spojení, čímž se dá bojovat proti následkům Alzheimerovy choroby i jiných typů demencí, které postihují také takzvané kognitivní funkce. Mezi ně patří například pozornost, řeč nebo schopnost plánování a rozhodování. Jedním ze způsobů, jak s těmito následky bojovat je trénování paměti. Pokud je vám více než 65 let, můžete využít příspěvek 500 Kč na:

  • kognitivní pomůcky doporučené Českou alzheimerovskou společností pro trénink paměti. Pomůcky jsou uvedeny na webu www.alzheimer.cz/e-shop/pomucky/ nebo,
  • testování paměti ve vybrané síti lékáren uvedené na lekarnici.cz.

Podmínky čerpání

potřebné dokumenty

  • vyplněná a podepsaná žádost o příspěvek, pokud o příspěvek budete žádat písemně
  • doklad o zaplacení pomůcky/služby (v den podání žádosti nesmí být starší než 3 měsíce od data úhrady)

Jak podat žádost

  • on-line formulářem, přístupným z aplikace Moje VZP
  • při osobní návštěvě na kterékoli pobočce  ať už na přepážce, nebo
  • vložením do sběrného boxu/poštovní schránky klientského pracoviště nebo předáním na podatelně VZP
  • poštou na adresu VZP ČR, Regionální pobočka Praha, Na Perštýně 359/6, 110 00 Praha 1
  • do datové schránky VZP ČR – i48ae3q

Termín podání žádosti

Žádost je nutné podat nejpozději do 15. 12. 2023

Před podáním žádosti se seznamte s podrobnými podmínkami čerpání příspěvků z fondu prevence.