Trénink/testování paměti pro seniory

1 000 Kč na trénink/testování paměti pro seniory

Z řady výzkumů vyplývá, že pokud svému mozku nabídnete nové aktivity, pomáháte mu s tvorbou nových mozkových buněk a s posilováním nervových spojení. Lépe potom odolává projevům Alzheimerovy choroby i dalších nemocí, které postihují takzvané kognitivní funkce. Mezi ně patří například pozornost, řeč nebo schopnost plánování a rozhodování. Doporučuje se proto stále trénovat svou paměť. Pokud je vám více než 65 let, můžete využít příspěvek  1 000 Kč na:

 • kognitivní pomůcky doporučené Českou alzheimerovskou společností pro trénink paměti (pomůcky jsou uvedeny na webu www.alzheimer.cz/e-shop/pomucky/) nebo
 • testování paměti ve vybrané síti lékáren uvedené na www.lekarnici.cz

Čerpání příspěvku můžete rozložit maximálně do dvou žádostí za rok. (Je-li výše příspěvku 1 000 Kč, lze zažádat jednorázově o celých 1 000 Kč, nebo například o 600 Kč a následně o 400 Kč.)

Jsou akceptovány platební doklady s datem úhrady od 1. 1. 2024, které při podání žádosti nesmí být starší než 3 měsíce od data úhrady (při více platebních dokladech nesmí být datum úhrady posledního platebního dokladu starší než 3 měsíce od data úhrady).

Podmínky čerpání

1) obecné

 • výše příspěvku se odvíjí od částky na předložených platebních dokladech uhrazených v roce 2024

2) věk

 • příspěvek je určen klientům starším 65 let
 • splnění podmínky věkové hranice je posuzováno k datu podání žádosti

3) potřebné dokumenty

 • vyplněná a podepsaná žádost  o příspěvek, pokud o příspěvek budete žádat písemně
 • doklad o zaplacení pomůcky/služby

Jak podat žádost

 • online formulářem přístupným z aplikace Moje VZP
 • osobně na přepážce nebo podatelně kterékoliv pobočky VZP, případně vložením do sběrného boxu či poštovní schránky pobočky
 • poštou na adresu VZP ČR, Regionální pobočka Praha, Na Perštýně 359/6, 110 00 Praha 1

Termín podání žádosti

 • v aplikaci Moje VZP nejpozději do 31. 12. 2024
 • ostatní způsoby podání nejpozději do 30. 11. 2024

Před podáním žádosti se seznamte s podrobnými podmínkami čerpání příspěvků z fondu prevence.