Příspěvek na nákup potřeb pro miminka

Příspěvek 1 000 Kč na nákup potřeb pro miminka

Starost a péče o nově narozené miminko je hezká, ale může být náročná. My vám můžeme pomoci s finanční stránkou těchto starostí a přispět vám 1 000 Kč na potřeby nebo pomůcky pro miminko zakoupené v lékárně či on-line lékárně na území ČR.

Podmínky čerpání

1) obecné

 • příspěvek je určen pro miminka narozená od 1. 12. 2022 do 31. 12. 2023 a lze o něj požádat až do 12 měsíců po porodu

2) potřebné dokumenty

 • vyplněná a podepsaná žádost o příspěvek, pokud o příspěvek budete žádat korespondenčně
 • doklad o zaplacení zboží, který byl uhrazen v období od 1. 10. 2022
 • rodný list dítěte, pokud nebyl předložen již při registraci novorozence k VZP

Jak žádost podat

 • on-line formulářem, přístupným z aplikace Moje VZP
 • při osobní návštěvě na kterékoli pobočce ať už na přepážce, nebo
 • vložením do sběrného boxu/poštovní schránky klientského pracoviště nebo předáním na podatelně VZP
 • poštou na adresu VZP ČR, Regionální pobočka Praha, Na Perštýně 359/6, 110 00 Praha 1
 • do datové schránky VZP ČR – i48ae3q

Termín podání žádosti

 • 15. 12. 2023 pro žádosti podávané korespondenčně nebo datovou schránkou
 • 31. 12. 2023 pro podání žádosti prostřednictvím on-line formuláře, přístupného z aplikace Moje VZP, při osobní návštěvě klientského pracoviště VZP, vložením žádosti do sběrného boxu/poštovní schránky klientského pracoviště nebo předáním na podatelně VZP, kdy je přihlíženo k datu uvedenému na razítku.

Před podáním žádosti se seznamte s podrobnými podmínkami čerpání příspěvků z fondu prevence.