Příspěvek na paruku

Pacienti, kteří podstupují (podstoupili) při onkologickém onemocnění léčbu chemoterapií anebo jinou léčbu s nežádoucím účinkem alopecie a rovněž i pacienti s léčbou v důsledku prodělané nemoci covid-19, mohou získat

  • až 2 000 Kč na paruku.

Jaké doklady budete potřebovat?

Před podáním žádosti se prosím seznamte se všemi potřebnými informacemi, které najdete v podrobných podmínkách čerpání příspěvků z fondu prevence.