Příspěvek na paruku

Pacienti, s diagnózou alopecie včetně alopecie způsobené léčbou onkologického onemocnění, mohou získat

  • až 2 000 Kč na paruku.

Jaké doklady budete potřebovat?

Před podáním žádosti se prosím seznamte se všemi potřebnými informacemi, které najdete v podrobných podmínkách čerpání příspěvků z fondu prevence.