Příspěvek na paruku

Žádost o tento příspěvek z prostředků fondu prevence vyčleněných na rok 2019 již není možno podat – termín byl stanoven na 30. 11. 2019. Sledujte stránky www.vzp.cz/vyhody pro informace o příspěvcích na rok 2020.

Příspěvek na terciární prevenci u onkologických onemocnění:

  • až 2 000 Kč na paruku při ztrátě vlasů po chemoterapii

VZP v rámci terciální prevence (sociální rehabilitace) a jako podporu při návratu do aktivního života zavádí příspěvek na paruku pro pacienty, kteří podstupují, resp. podstoupili v rámci onkologického onemocnění léčbu chemoterapií. Příspěvek získají klienti VZP bez omezení věkem.

Projekt bude probíhat v období od 1. 9. 2019 do 30. 11. 2019 a dále bude pokračovat v roce 2020.

Výše finančního příspěvku z fondu prevence je stanovena na 2 000 Kč, s ohledem na cenu paruk (lze je pořídit přibližně od 3 000 Kč) a předchozí výši úhrady z veřejného zdravotního pojištění (1 000 Kč na 1 ks 1x za rok).

Jak získat příspěvek?

Předložte do 30. 11. 2019 na kterékoli pobočce VZP

nebo je můžete zaslat poštou spolu se Žádostí o příspěvek z fondu prevence.

Platební doklad nesmí být vystaven před datem 1. 8. 2019 a v době předložení žádosti nesmí být starší než 3 měsíce.

Všechny potřebné informace pro podání žádosti najdete v podrobných podmínkách čerpání příspěvků z fondu prevence, nebo volejte naši infolinku 952 222 222.