Příspěvek na paruku

Příspěvek až 2 000 Kč na paruku je určen pro pacienty s indikovanou léčbou „protinádorová chemoterapie“.

VZP v rámci sociální rehabilitace a jako podporu při návratu do aktivního života poskytuje příspěvek na paruku pro pacienty, kteří podstupují, resp. podstoupili v rámci onkologického onemocnění léčbu chemoterapií. Příspěvek získají klienti VZP bez omezení věkem.

Jak získat příspěvek?

Předložte do 30. 11. 2020 na kterékoli pobočce VZP

nebo je můžete zaslat prostřednictvím webového formuláře, datovou schránkou nebo poštou spolu se Žádostí o příspěvek z fondu prevence.

Jsou přijímány platební doklady s datem vystavení od 1. 10. 2019, které v den podání žádosti nejsou starší než 3 měsíce.

Všechny potřebné informace pro podání žádosti najdete v podrobných podmínkách čerpání příspěvků z fondu prevence, nebo volejte naši infolinku 952 222 222.