Očkování

Příspěvek je poskytován na očkování, která nejsou hrazena z veřejného zdravotního pojištění, tj. kde si pojištěnec plně platí vakcínu i její aplikaci. Příspěvek se nevztahuje na úhradu případného doplatku rozdílu mezi úhradou z veřejného zdravotního pojištění a platbou u lékaře.

Pro své dítě můžete získat:

 • až 200 Kč na očkování proti chřipce
  • K žádosti je třeba doložit čestné prohlášení, že očkování není hrazeno z veřejného zdravotního pojištění.
 • až 700 Kč na očkování proti klíšťové encefalitidě
 • až 500 Kč na očkování proti virové hepatitidě A
 • 500 Kč na očkování proti planým neštovicím
 • až 1 000 Kč na očkování proti rotavirovým nákazám (pro děti do 1 roku)
 • až 1 500 Kč na očkování proti meningokokovým nákazám typu B
  • K žádosti je třeba doložit čestné prohlášení, že očkování není hrazeno z veřejného zdravotního pojištění.
 • až 1 000 Kč na očkování proti meningokokovým nákazám typu ACYW
  • K žádosti je třeba doložit čestné prohlášení, že očkování není hrazeno z veřejného zdravotního pojištění.
 • až 1 000 Kč na očkování proti lidskému papilomaviru (HPV)
  • K žádosti je třeba doložit čestné prohlášení, že očkování není hrazeno z veřejného zdravotního pojištění.
 • až 1 000 Kč na cestovní očkování (žlutá zimnice, japonská encefalitida, břišní tyfus, vzteklina, cholera, malárie). U malárie se nejedná o očkování, ale zakoupení antimalarik v lékárně na základě receptu předepsaného lékařem
  • K žádosti o příspěvek na očkování proti vzteklině je třeba doložit čestné prohlášení, že očkování není hrazeno z veřejného zdravotního pojištění.

Příspěvek je poskytován na očkovací látku, a to na jakoukoli dávku z očkovacího schématu, i na přeočkování (tzv. booster).

O příspěvek na očkování proti vybranému infekčnímu onemocnění, vyjma očkování do zahraničí, lze žádat v roce 2022 pouze jednou. Pokud klient nevyčerpá příspěvek na vybrané onemocnění v max. výši, nelze jej dočerpávat. Je ale možno žádat o příspěvek na očkování proti několika různým infekčním chorobám (např. na očkování proti chřipce + proti klíšťové encefalitidě + virové hepatitidě A).

Stanovená podmínka věku musí být splněna ke dni aplikace vakcíny dítěti.

Jaké doklady budete potřebovat?

 • doklad o nákupu očkovací látky (v den podání žádosti nesmí být starší než 3 měsíce),
 • lékařem potvrzený doklad o provedení očkování, tj. očkovací průkaz nebo Potvrzení o aplikaci očkovací látky,
 • u očkování proti chřipce, meningokokovým nákazám, HPV a vzteklině čestné prohlášení uvedené výše,
 • pokud je dítě očkováno u jiného než registrujícího lékaře, je třeba doložit k žádosti čestné prohlášení zákonného zástupce.

Zákonný zástupce pojištěnce VZP mladšího než 18 let musí předložit rodný list dítěte.

Před podáním žádosti se prosím seznamte se všemi potřebnými informacemi, které najdete v podrobných podmínkách čerpání příspěvků z fondu prevence.