Očkování

Všechny benefity pro děti je možno libovolně kombinovat i s příspěvky na prevenci infekčních onemocnění očkováním. Příspěvek je poskytován na očkování, která nejsou hrazena z veřejného zdravotního pojištění, tj. kde si klient plně platí vakcínu i její aplikaci; příspěvek se nevztahuje na úhradu případného doplatku rozdílu mezi úhradou z v.z.p. a úhradou u lékaře.

Pro své dítě můžete získat:

 • 200 Kč na očkování proti chřipce
  • K žádosti je třeba doložit čestné prohlášení, že očkování není hrazeno z veřejného zdravotního pojištění.
 • až 700 Kč na očkování proti klíšťové encefalitidě
 • až 500 Kč na očkování proti virové hepatitidě A
 • až 700 Kč na očkování proti rotavirovým nákazám (pro děti do 1 roku)
 • až 1 000 Kč na očkování proti lidským papilomavirům (14-18 let)
  • K žádosti je třeba doložit čestné prohlášení, že očkování není hrazeno z veřejného zdravotního pojištění.
 • až 2 500 Kč na očkování proti meningokokovým nákazám typu B vyjma očkování ve věku 2-6 měsíců (lze čerpat v roce 2020 bez omezení tím, zda byl příspěvek čerpán v roce 2019)
  • K žádosti o příspěvek na očkování proti meningokokovým nákazám je třeba doložit čestné prohlášení, že očkování není hrazeno z veřejného zdravotního pojištění. Od 1. 5. 2020 je hrazeno z v.z.p. očkování proti invazivním meningokokovým infekcím způsobeným meningokokem skupiny B, je-li zahájeno do dovršení šestého měsíce věku, a skupiny A, C, W, Y, je-li očkování provedeno jednou dávkou v druhém roce života.
  • Při aplikaci očkovací látky od 1. 5. 2020 tak nemá na čerpání příspěvku nárok dítě, které se narodilo po 1. 11. 2019 včetně a nedosáhlo v době aplikace očkovací látky šestého měsíce věku (očkování bylo zahájeno od 2. měsíce věku do 6 měsíce věku).
  • Nárok na úhradu očkování proti meningokokovým nákazám skupiny B z v.z.p. mají od 1. 5. 2020 i již rozočkované děti (nemají tedy nárok na příspěvek z fondu prevence). Druhá a třetí dávka bude uhrazena, pokud první očkovací dávka byla aplikována nejpozději do 30. 4. 2020 a zároveň byla aplikována do dovršení šestého měsíce věku dítěte. Třetí dávka bude uhrazena, pokud druhá očkovací dávka byla aplikována nejpozději do 30. 4. 2020 a zároveň byla aplikována do dovršení šestého měsíce věku dítěte a v intervalu minimálně 2 měsíce po první dávce.
 • až 1 000 Kč na očkování proti meningokokovým nákazám typu ACYW vyjma očkování ve věku 13-24 měsíců (lze čerpat v roce 2020 bez omezení tím, zda byl příspěvek čerpán v roce 2019)
  • K žádosti o příspěvek na očkování proti meningokokovým nákazám je třeba doložit čestné prohlášení, že očkování není hrazeno z veřejného zdravotního pojištění (viz výše).
  • Při aplikaci očkovací látky od 1. 5. 2020 nemá na čerpání příspěvku nárok dítě, které se narodilo po 1. 5. 2018 včetně a aplikace byla provedena v druhém roce života (očkování bylo zahájeno den po 1. narozeninách a ukončeno v den 2. narozenin).
 • až 1 000 Kč na očkování pro cesty do zahraničí – ochrana proti žluté zimnici, japonské encefalitidě, břišnímu tyfu, vzteklině, choleře a malárii (v rámci očkování pro cesty do zahraničí lze libovolně kombinovat očkovací látky na různá infekční onemocnění v této skupině do max. výše poskytovaného příspěvku; u malárie se nejedná o očkování, ale o preventivní užívání antimalarik)
  • K žádosti o příspěvek na očkování proti vzteklině je třeba doložit čestné prohlášeníže se jedná o očkování proti vzteklině v rámci plánovaného vycestování.

Příspěvek je poskytován na očkovací látku, a to na jakoukoli dávku z očkovacího schématu, i na přeočkování (tzv. booster). U malárie je příspěvek poskytován na antimalarika zakoupená v lékárně na základě receptu předepsaného lékařem.

O příspěvek na očkování proti vybranému infekčnímu onemocnění lze žádat v roce 2020 pouze jednou. Pokud klient nevyčerpá příspěvek na vybrané onemocnění v max. výši, nelze jej dočerpávat. Je ale možno žádat o příspěvek na očkování proti několika různým infekčním chorobám (např. v 15 letech na očkování proti lidským papilomavirům + proti klíšťové encefalitidě).

Stanovená podmínka věku musí být splněna ke dni aplikace vakcíny dítěti.

Jak získat příspěvek?

Předložte do 30. 11. 2020 na kterékoli pobočce VZP

 • doklad o nákupu očkovací látky/antimalarika a
 • lékařem potvrzený doklad o provedení očkování, tj. očkovací průkaz nebo Potvrzení o aplikaci očkovací látky (netýká se malárie).

Jsou přijímány platební doklady s datem vystavení od 1. 10. 2019, které v den podání žádosti nejsou starší než 3 měsíce.

Další potřebné doklady:

Všechny doklady můžete zaslat i poštou spolu se Žádostí o příspěvek z fondu prevence.

Zákonný zástupce pojištěnce VZP mladšího než 18 let musí předložit rodný list dítěte nebo svůj osobní doklad s údajem o dítěti apod.

Všechny potřebné informace pro podání žádosti najdete v podrobných podmínkách čerpání příspěvků z fondu prevence, nebo volejte naši infolinku 952 222 222.