Očkování

Všechny benefity pro děti je možno libovolně kombinovat i s příspěvky na prevenci infekčních onemocnění očkováním. Pro své dítě můžete získat:

 • až 150 Kč na očkování proti chřipce
  • K žádosti je třeba doložit čestné prohlášení, že očkování není hrazeno z veřejného zdravotního pojištění.
 • až 500 Kč na očkování proti klíšťové encefalitidě
 • až 500 Kč na očkování proti virové hepatitidě A
 • až 500 Kč na očkování proti rotavirovým nákazám (pro děti do 1 roku)
 • až 1 000 Kč na očkování proti lidským papilomavirům (od 14 let)
  • K žádosti je třeba doložit čestné prohlášení, že očkování není hrazeno z veřejného zdravotního pojištění.
 • až 2 500 Kč na očkování proti meningokokovým nákazám typu B
 • až 800 Kč na očkování proti meningokokovým nákazám typu ACYW
  • K žádosti o příspěvek na očkování proti meningokokovým nákazám je třeba doložit čestné prohlášení, že očkování není hrazeno z veřejného zdravotního pojištění.
 • až 1 000 Kč na očkování pro cesty do zahraničí (očkování proti žluté zimnici, japonské encefalitidě, břišnímu tyfu, vzteklině, choleře a malárii – lze libovolně kombinovat očkovací látky na různá infekční onemocnění poskytované v této skupině do max. výše poskytovaného příspěvku; částka byla k 1. 3. 2019 navýšena z 500 Kč na 1 000 Kč)
  • K žádosti je třeba doložit čestné prohlášení, že se jedná o očkování proti vzteklině v rámci plánovaného vycestování.

Příspěvek je poskytován na očkovací látku, a to na jakoukoli dávku z očkovacího schématu, i na přeočkování (tzv. booster).

O příspěvek na očkování proti vybranému jednomu infekčnímu onemocnění je možno v roce 2019 žádat jen 1x. Je ale možno žádat o příspěvek na očkování proti několika různým infekčním chorobám (např. v 15 letech na očkování proti lidským papilomavirům + proti klíšťové encefalitidě).

Příspěvek na očkování proti meningokokovým nákazám lze čerpat jen 1x za očkovací schéma. Pokud klient čerpal příspěvek na očkování proti meningokokovým nákazám stejného typu v roce 2018 (jakákoliv vakcína), nevzniká mu nárok na příspěvek v roce 2019.

Stanovená podmínka věku musí být splněna ke dni aplikace vakcíny dítěti.

Jak získat příspěvek?

Předložte do 30. 11. 2019 doklad o nákupu očkovací látky (ne starší než 3 měsíce) a lékařem potvrzený doklad o provedení očkování (očkovací průkaz nebo Potvrzení o aplikaci očkovací látky) na kterékoli pobočce VZP nebo je můžete zaslat poštou spolu se Žádostí o příspěvek z fondu prevence.

Pokud je dítě očkováno u jiného než registrujícího lékaře, je třeba doložit k žádosti Čestné prohlášení – očkování u jiného než registrujícího lékaře.

K žádosti o příspěvek na očkování proti chřipce, HPV a meningokokovým nákazám je třeba doložit Čestné prohlášení –  očkování není hrazeno z veřejného zdravotního pojištění, protože některé skupiny pojištěnců ho hrazené mají, a pak nemají nárok na příspěvek z fondu prevence.

K žádosti o příspěvek na očkování proti vzteklině je třeba doložit Čestné prohlášení – očkování proti vzteklině v rámci plánovaného vycestování.

Nezapomeňte potřebné doklady (např. zákonný zástupce pojištěnce VZP mladšího než 18 let musí předložit rodný list dítěte, svůj osobní doklad s údajem o dítěti apod.).

Všechny potřebné informace pro podání žádosti najdete v podrobných podmínkách čerpání příspěvků z fondu prevence, nebo volejte naši infolinku 952 222 222.