Cestovní pojištění na 35 dní zdarma nebo za zvýhodněnou sazbu

Nad rámec příspěvků poskytovaných z fondu prevence můžete jako bezpříspěvkový dárce krve, plazmy, kostní dřeně, krevních destiček získat od naší dceřiné společnosti Pojišťovna VZP, a. s., ještě 35 dní cestovního zdravotního pojištění zdarma, nebo zvýhodněnou sazbu ročního pojištění léčebných výloh při opakovaných výjezdech do zahraničí (EU i ostatní státy)

  • pokud jste absolvovali poslední dva bezpříspěvkové odběry za posledních 365 dní
  • pokud jste absolvovali poslední tři bezpříspěvkové odběry za posledních 730 dní (2 roky) a zároveň jeden z nich v posledních 365 dnech
  • pokud jste držiteli jakéhokoliv ocenění medaile Prof. MUDr. Jana Janského, Zlatého kříže ČČK, Plakety ČČK – Dar krve – Dar života (bez časového omezení, kdy ocenění získali), aniž byste darovali v daném kalendářním roce krev, krevní plazmu, kostní dřeň nebo krevní destičky.

Cestovní pojištění zdarma nebo se slevou je možno získat pouze při osobním uzavření pojistné smlouvy cestovního pojištění léčebných výloh s limitem do 3 milionů Kč na klientském pracovišti VZP. Benefit nelze uplatnit na smlouvu, která byla uzavřena on-line.