Cestovní pojištění na 35 dní zdarma nebo za zvýhodněnou sazbu

Nad rámec příspěvků poskytovaných z fondu prevence můžete jako bezpříspěvkový dárce krve, plazmy, kostní dřeně, krevních destiček získat od naší dceřiné společnosti Pojišťovna VZP, a. s.

  • 35 dní cestovního zdravotního pojištění zdarma, nebo
  • zvýhodněnou sazbu ročního pojištění léčebných výloh při opakovaných výjezdech do zahraničí (EU i ostatní státy)

Podmínkou je, že jste

  • absolvovali poslední dva bezpříspěvkové odběry za posledních 365 dní
  • absolvovali poslední tři bezpříspěvkové odběry za posledních 730 dní (2 roky) a zároveň jeden z nich v posledních 365 dnech
  • držiteli jakéhokoliv ocenění medaile prof. MUDr. Jana Janského, Zlatého kříže ČČK, Plakety ČČK – Dar krve – Dar života (bez časového omezení, kdy jste ocenění získali), aniž byste darovali v daném kalendářním roce krev, krevní plazmu, kostní dřeň nebo krevní destičky.

Cestovní pojištění zdarma nebo se slevou je možno získat pouze při osobním uzavření pojistné smlouvy cestovního pojištění léčebných výloh s limitem do 3 milionů Kč na klientském pracovišti VZP. Benefit nelze uplatnit na smlouvu, která byla uzavřena on-line.