Gynekologická preventivní prohlídka

Od svých 15 let má každá žena nárok na bezplatnou preventivní prohlídku u gynekologa, a to jedenkrát za rok (po uplynutí 11 měsíců). Prohlídka je přizpůsobena věku ženy a tomu, zda je sexuálně aktivní.

Při preventivní prohlídce lékař doplní osobní i rodinnou anamnézu pacientky, zejména ohledně rizikových faktorů. Samotné vyšetření pohlavních orgánů může být doplněno vyšetřením ultrazvukovým. Lékař má také prohlédnout kůži a pohmatem vyšetřit mízní uzliny v oblasti pohlavních orgánů. Součástí preventivní prohlídky po registraci u gynekologa je poučení o samovyšetření prsů. U žen od 25 let lékař provede též klinické vyšetření prsů, pokud mají v rodině výskyt zhoubného nádoru prsu nebo mají jiné rizikové faktory.

Při preventivní prohlídce se zároveň provádí screening karcinomu děložního hrdla – lékař odebere vzorek tkáně z děložního čípku a odešle ho k cytologickému vyšetření do laboratoře.

Od 1. 1. 2021 se u žen, které mají negativní výsledek cytologie, provádí ve věku 35 a 45 let, od 1. 1. 2024 také ženám ve věku 55 let  screeningový test na přítomnost HPV, což je virus, který mj. může způsobit rakovinu děložního hrdla.

Gynekolog se má starat i o další screeningová vyšetření ženy pro prevenci rakoviny. Má jí předat doporučení k provedení mamografie (od 45 let 1x za 2 roky) a zajistit screening karcinomu tlustého střeva a konečníku (stanovení okultního krvácení ve stolici speciálním testem 1x za rok od 50 let a 1x za 2 roky od 55 let, nebo screeningová kolonoskopie jednou za 10 let). Tatáž vyšetření ale může ženám provést, resp. dát jim na ně doporučení i praktický lékař, a proto je gynekolog nezajišťuje, pokud z nich má k dispozici výsledky.