Potřebujete se léčit v lázních?

Lázeňská léčebně rehabilitační péče je hrazenou službou, je-li poskytována jako nezbytná součást léčebného procesu. Její poskytnutí musí doporučit ošetřující lékař a potvrdit zdravotní pojišťovna. Návrh na lázeňskou péči podává zdravotní pojišťovně registrující praktický lékař, ambulantní lékař, který péči doporučil nebo ošetřující lékař při hospitalizaci.

Lázeňská léčebně rehabilitační péče je poskytována výhradně jako následná lůžková péče ve zdravotnických zařízeních, která se nacházejí v místě výskytu přírodního léčivého zdroje nebo na území s klimatickými podmínkami příznivými k léčení, a při poskytování péče jsou tyto přírodní léčivé zdroje nebo příznivé klimatické podmínky využívány.

VZP ČR má pro své pojištěnce smluvně zajištěno lázeňské léčení ve čtyřech desítkách lázní v České republice. Smluvní partneři VZP ČR jsou v těchto lázeňských místech: Bechyně, Bělohrad, Bludov, Bohdaneč, Františkovy Lázně, Hodonín, Jáchymov, Janské Lázně, Jeseník, Karlova Studánka, Karlovy Vary, Karviná, Klimkovice, Konstantinovy Lázně, Kundratice, Kynžvart, Lednice, Libverda, Lipová-lázně, Luhačovice, Mariánské Lázně, Mšené, Ostrožská Nová Ves, Poděbrady, Slatinice, Teplice nad Bečvou, Teplice, Toušeň, Třeboň, Velichovky, Velké Losiny a Vráž.

K tomu, aby pacientovi mohla být doporučena, resp. navržena a schválena lázeňská léčba, musí být splněny podmínky stanovené zákonem o veřejném zdravotním pojištění (přílohou zákona je Indikační seznam pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči) a vyhláškou MZ ČR, která stanoví odborná kritéria a další náležitosti pro poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče.

Indikační seznam stanovuje nemoci, u nichž lze lázeňskou péči poskytnout, způsoby poskytování této péče pro jednotlivé indikace, délku základního a opakovaného léčebného pobytu pro jednotlivé indikace, četnost opakovaného léčebného pobytu, možnosti prodloužení léčebného pobytu a ev. lhůtu pro nástup. Ta je stanovena zejména u lázeňské léčby po chirurgických výkonech (do x měsíců po operaci), existuje ale i u některých dalších indikací (např. do x měsíců od stanovení daného onemocnění, do x měsíců po ukončení hospitalizace apod.).

Výběr konkrétního lázeňského místa se řídí zmíněnou vyhláškou MZ ČR. Ta uvádí indikační zaměření lázeňských míst, ve kterých se nachází přírodní léčivý zdroj nebo klimatické podmínky vhodné k léčbě nemocí. Stanoví také pro jednotlivé indikace obsahové náležitosti návrhu na lázeňskou péči, indikační předpoklady, kontraindikace, odborná kritéria včetně potřebných vyšetření i obor specializace lékaře, který takovou péči doporučuje.