Péče v odborných dětských léčebnách

Potřebuje vaše dítě pobyt v odborné dětské léčebně?

Do odborných dětských léčeben jsou pojištěnci ve věku do 18 let přijímáni na základě návrhu registrujícího praktika, případně ošetřujícího lékaře při hospitalizaci.

Komu je určena péče v odborných dětských léčebnách?

Zdravotní péče poskytovaná v odborných dětských léčebnách je jako nezbytná součást léčebného procesu poskytována a hrazena z veřejného zdravotního pojištění dětem a mladistvým do 18 let. Do odborných dětských léčeben jsou pojištěnci přijímáni na základě návrhu registrujícího praktika, případně ošetřujícího lékaře při hospitalizaci. Návrh lékař vyplňuje na předtištěném formuláři zdravotní pojišťovny a následně podává návrh zdravotní pojišťovně. Zdravotní pojišťovna provede kontrolu, zda se jedná o jejího pojištěnce. Délka léčebného pobytu v odborné dětské léčebně se řídí zdravotním stavem pacienta a rozhoduje o ní vedoucí lékař léčebny.

Nemoci, u nichž se dětem a mladistvým do 18 let poskytuje zdravotní péče v konkrétních odborných dětských léčebnách, jsou uvedeny v indikačním seznamu vydaném vyhláškou MZ ČR č. 59/1997 Sb., v platném znění. Indikační seznam obsahuje indikační skupiny a v nich přehled konkrétních diagnóz s výčtem odborných dětských léčeben, ve kterých léčba těchto onemocnění probíhá.

V jakých odborných dětských léčebnách se dítě může léčit?