Přeregistrační termíny

Přeregistrační termínyKe změně pojišťovny může dojít jen jednou za dvanáct měsíců, i když ve dvou možných termínech během roku – vždy k 1. dni kalendářního pololetí. Vyplněnou a podepsanou přihlášku musíte vybrané zdravotní pojišťovně podat v průběhu kalendářního pololetí bezprostředně předcházejícího tomu, ve kterém má ke změně pojišťovny dojít, nejpozději 3 měsíce před požadovaným dnem změny. Přihlášku ke změně zdravotní pojišťovny lze podat pouze jednu v kalendářním roce; k případným dalším přihláškám se již nepřihlíží, a to ani tehdy, jsou-li podány ve stanovené lhůtě.

Přihlášku lze tedy podat:

  • v období od 1. ledna do 31. března (v tom případě dojde ke změně zdravotní pojišťovny 1. července)
  • v období od 1. července do 30. září (ke změně zdravotní pojišťovny dojde 1. ledna následujícího roku).

Pro vyjádření svého zájmu změnit pojišťovnu můžete využít webový formulář a my na vaši adresu zašleme k podpisu již vyplněnou přihlášku. Tu pak musíte podepsat a v termínu podat na kterékoli pobočce VZP. Přihlášku můžete také odeslat poštou (na poštovním razítku musí být max. datum 31. března, resp. 30. září).

Od 1. dubna do 30. června a od 1. října do 31. prosince není možné přihlášku podat.