Jak přihlásit ke zdravotnímu pojištění novorozence

Jak přihlásit ke zdravotnímu pojištění novorozenceNovorozence přihlaste do 8 dnů po jeho narození u té zdravotní pojišťovny, u které je v den porodu pojištěna jeho matka. Pokud matka není v den porodu pojištěna u žádné zdravotní pojišťovny v ČR, je možné miminko přihlásit ke zdravotní pojišťovně, u které je v den porodu pojištěn jeho otec. Nejsou-li rodiče v ČR zdravotně pojištěni, oznámí narození dítěte Všeobecné zdravotní pojišťovně ČR (týká se novorozených dětí cizinek, které mají povolení k dlouhodobému pobytu). Pozor: komerční zdravotní pojištění např. u Pojišťovny VZP, a.s., není součástí veřejného zdravotního pojištění.

Rodný list

Abyste mohli novorozence k zdravotní pojišťovně přihlásit, musíte předložit jeho rodný list. Rodný list získáte na matričním úřadu, v jehož správním obvodu se dítě narodilo. Pokud rodný list do 8 dnů od porodu nezískáte, nemusíte se ničeho obávat. Novorozence přihlásíte ihned, jak ho budete mít dispozici.


Jak novorozence přihlásit

Přihlásit novorozence můžete i bez osobní návštěvy na pobočce. Pouze na pobočce ale vyřídíte přihlášení dítěte v situaci, kdy matka dítěte nebyla v den porodu pojištěna u žádné zdravotní pojišťovny v ČR , ale ve VZP byl v ten den pojištěn otec dítěte, nebo dítě není občanem ČR s trvalým pobytem (možnost přihlášení dítěte k VZP je nutno co nejdříve posoudit s ohledem na zákonné podmínky).

On-line přihláška

Nejrychleji a z pohodlí domova přihlásíte dítě přes on-line přihlášku. Pro její vyplnění budete potřebovat kopii rodného listu dítěte (sken nebo fotografii) a osobní údaje matky.

Máte účet v aplikaci MojeVZP? Po přihlášení do aplikace přihlášku odešlete ještě rychleji, protože už o vás potřebné údaje známe. Své dítě si navíc můžete do svého účtu v Moje VZP přidat a kontrolovat tak i jeho údaje o poskytnuté zdravotní péči, požádat o příspěvek z fondu prevence a využívat výhody elektronické komunikace z pohodlí domova.

Poštou

 1. Stáhněte a vytiskněte si přihlášku pojištěnce.
 2. Vyplněnou a podepsanou přihlášku pošlete spolu s kopií rodného listu dítěte poštou na adresu VZP ČR, P. O. BOX 111, 586 11 Jihlava.

Datovou schránkou

 1. Stáhněte si přihlášku pojištěnce (PDF).
 2. Vyplněnou přihlášku pošlete spolu s kopií rodného listu dítěte (sken nebo fotografie) datovou schránkou (identifikátor datové schránky VZP ČR: i48ae3q).

Osobně na pobočce VZP

Na pobočce za vás formulář Přihláška pojištěnce vyplníme. Stačí předložit rodný list dítěte a váš doklad totožnosti.


Průkaz pojištěnce

Jakmile nám vše nahlásíte, dostanete od nás dočasný náhradní doklad, kterým se můžete plnohodnotně prokázat u lékaře do doby, než bude dítěti doručena kartička pojištěnce. Kartička i veškerá korespondence týkající se vašeho miminka je zasílána na jeho jméno.


Nejčastější dotazy maminek

 • Co dělat, pokud nemám rodný list dítěte a již uběhlo 8 dní po porodu?
  I když nedostanete rodný list miminka do 8 dnů od porodu, nemusíte se ničeho obávat. Narození dítěte nám v klidu nahlaste, až budete mít dokument k dispozici.
 • Kdy a jak dostanu pro dítě průkaz pojištěnce?
  Jakmile nám vše nahlásíte, dostanete od nás dočasný průkaz pojištěnce, se kterým se budete za vaše miminko prokazovat u lékaře do doby, než vám bude doručena kartičku pojištěnce vašeho dítěte. Pozor! Veškerá korespondence týkající se vašeho miminka je zasílána na jeho jméno.
 • Na co mám nárok v době těhotenství a po porodu?
  Kromě péče, o které rozhoduje ošetřující lékař a která je běžně poskytována v intervalu 4–6 týdnů (optimálně 1x měsíčně) do 36. týdne gravidity a od 37. týdne do termínu porodu jedenkrát týdně, za vás pojišťovna zaplatí například tři preventivní prohlídky u zubaře, nebo ultrazvuková vyšetření do 14., ve 20.–22. a ve 30.–32. týdnu těhotenství. Navíc můžete získat i zajímavé příspěvky z fondu prevence, nebo slevy u partnerů našeho Klubu pevného zdraví.
 • Musím pojišťovně hlásit nástup na mateřskou dovolenou?
  Ano, to je nutné, abychom věděli, že patříte do kategorie státních pojištěnců. Za zaměstnané ženy ale hlásí jejich nárok na platbu pojistného státem jejich zaměstnavatel. Pokud na mateřskou dovolenou navazuje rodičovská dovolená, není už třeba hlásit nic, stále patříte do stejné kategorie státních pojištěnců. Bylo by ale nutné například hlásit, že ženě skončila mateřská dovolená a rodičovskou dovolenou čerpá muž.
 • Jak je to se zálohami, pokud podnikám?
  Pokud jako OSVČ neoznámíte pojišťovně ukončení samostatné výdělečné činnosti, máte i nadále povinnost hradit zálohy na pojistné. V obdobích, kdy máte po celý měsíc nárok na platbu pojistného státem, pro vás ale neplatí minimální vyměřovací základ – zálohy na pojistné tedy hradíte ze skutečně dosažených příjmů. Ten pro vás dále neplatí, jestliže celodenně osobně a řádně pečujete alespoň o jedno dítě do sedmi let věku nebo nejméně o dvě děti do patnácti let věku.
 • Na jakou péči a jaká očkování má nárok mé dítě?
  Veškeré informace o hrazené preventivní péči nejenom pro vaše miminko, ale i pro vás najdete zde.

Informace poskytované v souvislosti se zpracováním osobních údajů při registraci novorozence