Jaký je vyměřovací základ u osob, za které je plátcem pojistného i stát?

Minimální vyměřovací základ musí být dodržen pouze v té části měsíce, kdy zaměstnanec nebyl v kategorii, za kterou platí pojistné i stát.

Od 1. srpna 2004 je vyměřovací základ u osob, za které je plátcem pojistného i stát, shodný s vyměřovacím základem osob, za které stát plátcem není. Výjimkou jsou (od 30. března 2005) zaměstnanci, kterým je přiznán invalidní důchod a jsou zaměstnanci zaměstnavatele, který zaměstnává více než 50 % osob se zdravotním postižením z celkového průměrného přepočteného počtu svých zaměstnanců. Pokud mají tyto osoby přiznaný invalidní důchod, tzn. je za ně zároveň plátcem pojistného stát, mají nárok na odpočet. Odpočet může být uplatněn i v případě, kdy uvedené skutečnosti netrvají po celý kalendářní měsíc.

Pro všechny zaměstnance, za které je zároveň plátcem pojistného stát nadále platí, že minimální vyměřovací základ zde musí být dodržen pouze v té části měsíce, kdy zaměstnanec nebyl v kategorii, za kterou platí pojistné i stát, a za dobu neplaceného volna se nic nepřipočítává.