Odpočet

Odpočty se provádějí jen u osob, kterým je přiznán invalidní důchod a jsou zaměstnanci zaměstnavatele, který zaměstnává více než 50 % osob se zdravotním postižením.

Od 1. srpna 2004 se již neprovádějí odpočty u zaměstnanců, za které je plátcem pojistného stát. Výjimkou jsou (od 30. března 2005) zaměstnanci, kterým je přiznán invalidní důchod a jsou zaměstnanci zaměstnavatele, který zaměstnává více než 50 % osob se zdravotním postižením z celkového průměrného přepočteného počtu svých zaměstnanců. Pokud mají tyto osoby přiznaný invalidní důchod, tzn. je za ně zároveň plátcem pojistného stát, mají nárok na odpočet. Vyměřovacím základem takových osob je částka přesahující částku, která je vyměřovacím základem u osoby, za kterou je plátcem pojistného stát (viz zde). Odpočet může být uplatněn i v případě, kdy uvedené skutečnosti netrvají po celý kalendářní měsíc.