Dlužné pojistné, penále, pokuty

Pokud zaměstnanec zjistí (nebo má podezření), že za něho zaměstnavatel neodvádí pojistné, měl by informovat svoji zdravotní pojišťovnu.

Jestliže zaměstnavatel neplní své závazky a neplatí pojistné, není zaměstnanec nikterak sankcionován. Nezaplacené pojistné a případné související penále či pokuty pojišťovna nevymáhá po zaměstnancích, ale pouze po zaměstnavateli (s tím, že případný právní nástupce zaměstnavatele ručí za pojistné, které měl platit jeho předchůdce).

Za nesplnění oznamovací povinnosti však může zdravotní pojišťovna vyměřit pokutu i zaměstnanci, jestliže příslušné skutečnosti nesdělil svému zaměstnavateli a ten proto nemohl splnit svoji oznamovací povinnost ve vztahu k pojišťovně svého zaměstnance.

Zaměstnavatel je povinen nejpozději do osmi dnů od vzniku skutečnosti, která se oznamuje, provést u příslušné zdravotní pojišťovny oznámení o nástupu zaměstnance do zaměstnání a jeho ukončení, o změně zdravotní pojišťovny zaměstnancem (pokud mu to zaměstnanec sdělil) a o skutečnostech rozhodných pro povinnost státu platit za zaměstnance pojistné (jsou-li mu tyto skutečnosti známy).

Za nesplnění oznamovací povinnosti může zdravotní pojišťovna uložit pojištěnci pokutu až do výše 10 000 Kč. Jestliže oznamovací povinnost nesplnil jen zaměstnavatel, uloží pokutu pouze zaměstnavateli (až do výše 200 000 Kč).