Souběh kategorie státní pojištěnec + zaměstnání

  • není povinnost v zaměstnání dodržet minimální vyměřovací základ (minimální vyměřovací základ zde musí být dodržen pouze v té části měsíce, kdy zaměstnanec nebyl v kategorii, za kterou platí pojistné i stát)
  • pouze zaměstnanci, kterým je přiznán invalidní důchod a jsou zaměstnanci zaměstnavatele, který zaměstnává více než 50 % osob se zdravotním postižením z celkového průměrného přepočteného počtu svých zaměstnanců, mají nárok na odpočet - vyměřovacím základem u nich je částka přesahující částku, která je vyměřovacím základem u osoby, za kterou je plátcem pojistného stát (viz zde).