Vyměřovací základ

Vyměřovacím základem u osoby samostatně výdělečně činné je 50 % daňového základu.

Vyměřovacím základem u osoby samostatně výdělečně činné je 50 % jejího daňového základu ze samostatné činnosti. (Do roku 2022 byl vyměřovacím základem 50% příjmů ze samostatné výdělečné činnosti po odpočtu výdajů vynaložených na jeho dosažení. Pro rok 2003 a nižší činil 35 %, pro rok 2004 40 %, v roce 2005 45 %).

Osoba samostatně výdělečně činná je podle zákona povinna odvést pojistné ve výši 13,5 % z dosaženého vyměřovacího základu.

Je-li dosažený vyměřovací základ osoby samostatně výdělečně činné nižší než minimální vyměřovací základ, je OSVČ (až na výjimky) povinna odvést pojistné z minimálního vyměřovacího základu.